امکان و امتناع انقلاب رنگی در جامعه ایرانی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

با پایان عصر انقلاب‏های کلاسیک و آغاز قرن جدید، شاهد برپایی و پیروزی انقلاب‏هایی هستیم که به رنگی یا مخملی شهرت یافته‏اند. مقاله حاضر، ضمن بازنمایی ویژگی‏های عام و مشترک انقلاب رنگی در جوامع دستخوش این دگرگونی، از طریق مطالعه موردی یوگسلاوی، به تحلیل شرایط امکان و امتناع آن در جامعه ایرانی می‏پردازد. برای این منظور، نویسنده، ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی و شیوه‏های عمل آن در محیط اجتماعی را تحلیل می‏کند و در عین حال، ساختار اجتماعی ایران و شیوه‏های کنش جمعی در جامعه ایرانی را مورد بررسی قرار می‏دهد. مطابق تخمین نویسنده، ممکن است به دلیل وجود برخی شرایط امکان در جامعه و نظام سیاسی، شاهد برپایی برخی جنبش‏های اجتماعی باشیم که هدف آنها تغییر جمهوری اسلامی از طریق نوعی انقلاب رنگی است، اما در مقابل، وجود برخی شرایط امتناع در سطح نظام سیاسی و همچنین جامعه ایرانی، پیروزی این انقلاب را ناممکن و تحقق اهداف آن را ممتنع می‏کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Possibility and Impossibility of Colored Revolution Within the Iranian Society

نویسنده [English]

  • Farzad Poursa'id
چکیده [English]

With the abolition of classic revolutions and in the mean time commencement of the new century, we witness surfacing and triumph of the so called "Colored Revolutions".  This paper while recognizing common and general features of the societies faced Colored Revolution, and paying attention to Yugoslavian example, as a case study, analyzes the possibility and impossibility of occurrence of such a phenomenon at the Iranian society. Therefore, the author considers the political structure of the system of the Islamic Republic of Iran and ways of its functioning at the social environment as well as means of social action at the Iranian society.  Based on the assumption of the author, due to existence of circumstances at the society and political system, happening of some social movements aiming at regime change in the Islamic Republic of Iran through Colored Revolution it would be possible. However, due to some obstacles in the political system and the society, triumph of such a revolution and realization of its aims would be impossible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Colored Revolutions
  • The System of the Islamic Republic of Iran
  • Iranian Society
  • Social Movements
  • Political Opportunity
  • Discourse Hegemony