تحول در نقش بازیگران دولتی و غیردولتی از منظر حقوق بین ‏الملل

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

    هدف اصلی این مقاله، بررسی تحول در نقش بازیگران دولتی و غیردولتی از منظر حقوق بین‏الملل و تئوری‏های روابط بین‏الملل می‏باشد. به طور سنتی، وقتی از سیاست در روابط بین‏الملل سخن گفته می‏شود، روابط میان دولت‏ها مطرح است، اما فراملی‏گرایی بر روابطی در ورای روابط دولت‏ها و میان بازیگرانی غیر از دولت‏ها تأکید دارد. این روابط و بازیگران، بر بازیگران دولتی و روابط میان آنها نیز تأثیر می‏گذارند. بازیگران غیردولتی، طیف وسیعی از وظایف را بر عهده گرفته‏اند که در اغلب موارد، بدون رضایت اولیه دولت‏های میزبان، در مسایل داخلی آنها مداخله بشردوستانه نموده‏اند. در این مقاله، پس از تشریح تأثیر پایان جنگ سرد و فرایند جهانی‏شدن بر روابط بین‏الملل، تحول در نقش بازیگران دولتی و غیردولتی را از منظر تئوری‏های روابط بین‏الملل و همچنین حقوق بین‏الملل، مورد بررسی  قرار می‏دهیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات