قدرت و امنیت در سنت سیاست‏ نامه‏ نویسی: مطالعه سیرالملوک خواجه نظام‌الملک

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

در این مقاله، با استفاده از روش اسکینر در قرائت متون سیاسی، تلاش می‏شود تا مسأله امنیت و ارتباط آن با برداشت خواجه نظام‏الملک، بررسی شود. به زعم خواجه نظام‏الملک، از شاخص‏ترین اندرزنامه / سیاست‏نامه نویسان، ربطی «ارگانیک» بین امنیت رعایا و قدرت سلطان وجود دارد. امنیت، باعث رونق و رفاه در کار رعایا می‏شود و پادشاه، با اخذ مالیات از رعیت مرفه، صاحب «خزانه و مساکر» بسامان می‏گردد. در عین حال، حفظ نوعی توازن و تعادل هم لازم است؛ به گونه‏ای که رعایا نتوانند در مقابل سلطان، استقلال و قدرت مقاومت کسب کنند و همواره میان رأفت و رهبت باشند. خواجه نظام، قدرت‏گیری سلاطین دیگر، خروج بددینان و مفسدین در دین، ضعف پادشاه و تردید او در استفاده از زور، بی‏کاری و تسلط زنان و کودکان بر ملک را، از عوامل اصلی ناامنی در قلمرو پادشاهی، یعنی موضوع اصلی امنیت می‏داند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Power and Security in (The Persian) The Mirror for princes: A Study on Siyar - ul - muluk by Khwaja Nizam - ul- Mulk

نویسنده [English]

  • Mohammad Ali Ghasemi
چکیده [English]

Following the Skinner's method in reading of political paper, the paper is examining security in Nizam – ul – Mulk's perception as a notably thinkers in political curriculum. In his explanation there is 'organic' relation between subjects' security and the king's power. Security make proper situation for developing subjects' welfare and resulted that the king could assess taxation in incomes of them for improving the 'treasury' of kingdom. So this balance and equilibrium between them is necessary so that subjects couldn't take power and independence for making resistance in front of the king and would be in mercy and horror situation. The main security problems in the kingdom as Nizam – ul – Mulk's perception are increasing the power of the other kings, appearing the seditious and the impious in the religion, the king's weakness and dubiety on enforcing the force, unemployment, and dominancy of children and women in the kingdom.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
  • Political Curriculum
  • Power
  • Nizam – ul – Mulk
  • Security Dimensions
  • threat