مدیریت حقوقی اجتماعات اعتراض ‏آمیز

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‏ها،  وسیله احراز حقوقی چون حق بیان، حق تساوی و برابری و همچنین حق درخواست اجرای سایر حقوق بشر و حقوق مندرج در قانون اساسی، با توسل به حالت جمعی‏بودن آن است. از این رو، حق برگزاری اجتماعات، حقی بنیادین است و تا زمانی که از محدوده قانون فراتر نرود، تحدید آن، وجاهت عقلانی و حقوقی ندارد.برگزاری سالم و قانونی تجمعات و عدم ایجاد مانع در مسیر تحقق آن، راهی است به سوی توجه به امنیت و آزادی شهروندان و تأمین امنیت ملی با توسل به خواسته‏های شهروندان. در این مقاله، نگارنده با بررسی مقررات داخلی، به دنبال تحلیل ماهیت اجتماعات است و به این بحث مهم اشاره می‏کند که اجتماعات اعتراض‏آمیز را، چه قبل از ناآرامی و چه پس از وقوع رفتارهای غیرقانونی، چگونه باید مدیریت کرد؟    

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Legal Management of protest crowds

نویسنده [English]

  • Hasan A'lipour
چکیده [English]

Meetings and demonstrations are instruments of acquiring logical right such as the expressive, the equality, and other rights contained in the human rights and the IR of constitution in its collective manifestation. So in the right of establishing meetings, whenever it doesn't occurrence any illegality, there isn't any legal and rational legitimating for inhibiting it.Getting safe and legal meeting and without any formal limitation to celebrating it could be a way of preparing the security and the freedom of citizens, saving the national security by referring to citizen's claims. By examining the domestic regulations author is searching to analyzing the nature of the meetings and showing how could be manage them before celebrating in one side and emerging illegal behavior in other side?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meetings
  • Human rights
  • Protest Action
  • crime
  • Interior Security