ناحیه‌گرایی سیاسی در ایران: مطالعه موردی بلوچستان

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

ناحیه، گستره جغرافیایی می‏باشد که به واسطه برخی عوامل زیستی و جغرافیایی دارای وسعت،کارکردی و شخصیتی است که آن را از نواحی پیرامونی متمایز می‏سازد. همه دولت‏ها به نوعی ناهمگون بوده و از نواحی فرهنگی مختلفی تشکل یافته‏اند. حکومت در مقام کارگزار دولت بر آن بوده که با تأکید بر مشترکات عینی و ذهنی نواحی مختلف، هویت ملی را ساخته و تقویت نماید. ایران نیز کشور ناهمگونی است که فرهنگ و هویت ملی آن برآیند روند پیچیده تاریخی می‏باشد و نواحی آن ضمن اشتراک در فرهنگ و هویت ملی، شناسه‏های فرهنگی ناحیه خود را نیز پاس داشته‏اند. وجود چنین زمینه‏هایی، امنیت ملی و ناحیه‏ای کشور را آسیب‏پذیر می‏سازد. بلوچستان نیز به واسطه تمایز مذهبی و فاصله جغرافیایی نسبت به مرکز، یکی از این نواحی می‏باشد. بر این اساس، چنانچه بلوچستان در فرآیند مشارکت و توسعه ملی داخل گردد و امور مذهبی به مردم آن واگذار گردد، از ناآرامی‏های این ناحیه فرهنگی کاسته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Political Regionalism in Iran: the Case of Iranian Baluchestan

نویسنده [English]

  • Morad Kaviani Rad
چکیده [English]

Every region is a geographical realm with its biological and geographical functions that differentiated with the proximity ones. While the states are all heterogeneous, so could be divided in cultural regions. Government as a formal branch of state is searching for shaping and empowering the national identity by putting weight on subjective and objective common - sense in its regions. InIranas a heterogeneous country with a complicated long –life history, there are many regions that maintenance their ad hoc cultural characteristics in the whole common Iranian identity and culture. So in this respect, national and regional security is vulnerable by these particularities of any region. The balouchestan ofIranconcerns with the same situation by different religious belief and geographical distance from the central government. So for reducing any unrest in this cultural region, the paper recommends to engage the balouchestan in the national development and political participation in the national level and to be free in their religious ceremony in the local level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Region
  • Political Regionalism
  • Iran
  • Balouchestan