تروریسم نوین و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

تروریسم نوین عنوانی است برای موج جدید اقدامات تروریستی که اوج آن را می‌توان حادثه 11 سپتامبر دانست. ایالات متحده در واکنش به رویداد 11 سپتامبر و در نبرد با این موج جدید، سعی نمود تا محیط عملیاتی آن را به منطقه خاورمیانه منتقل نماید که با محیط امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران هم‌پوشان است. از این‌رو، مقاله حاضر به تبیین این موج جدید و پیامدهای آن در صورت تهدید منافع ملی جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد. به اعقتاد نویسنده، تروریسم نوین به واسطه مؤلفه‌هایی چون هویت‌پایگی، برخورداری از صبغه جهانی، برانگیزانندگی و تک‌پایگی، از گونه‌های پیشین متمایز می‌شود و شیوة مشخص آن عملیات انتحاری است. این موج در صورتی که منافع ملی جمهوری اسلامی ایران را تهدید کند، می‌تواند روحیه ملی را در بعد اخلی و منزلت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی را در محیط منطقه‌ای در معرض آسیب جدی قرار دهد.اقدامات پیشنهادی نویسنده برای پیشگیری و مقابله با این تهدید عبارتند از عملیات‌پنهان باتأکید بر جریان‌سازی،کنترل و مدیریت فراگیر رسانه‌ای،مدیریت‌رویداد به ‌جای مدیریت بحران، پیشگیری از تروریسم ‌هسته‌ای و نبرد آشکار به‌‌هنگام واکنش.    

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Modern Terrorism and The Islamic Republic of Iran's National Interests.

نویسنده [English]

  • Farzad Poursaeed
چکیده [English]

The new wave of terrorist actions, so called the modern terrorism, at the best one was appeared in September 11 2001. In respond to September 11 attack and confronting with it, U.S. was transformed the operational environment to the Middle East region that overlapping with the Islamic Republic of Iran's national security environment. So it is necessity to explore the modern terrorism and determining its threat on the IRI's national interests. What is distinguishing the modern terrorism that the components such as identity – based, the globosity, inciting and one dimensioned and its distinct manner is the assassin operations. If this new wave is threaten the IRI's national interests, it could be effectively affect on the national characteristics in the domestic dimensions and ideological approach of IRI in the regional environment.Here author is suggesting some recommendations for preventing and confronting with these threats such as covert action with induced current, embraced controlling and managing of mass media, substitute process management on crisis management, preventing the nuclear terrorism and choosing the open combat in the necessary.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modern Terrorism
  • National Interests
  • National Characteristics
  • Ideological Approach
  • Islamic Republic of Iran