بررسی و نقد نظریه امنیتی‌ساختن

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

    امنیتی‌ساختن، نظریه‌ای است که از سوی مکتب کپنهاگ به منظور تحلیل مسائل امنیتی ارائه شده است. این نظریه بر اساس مفهوم اقدام گفتاری شکل گرفته و معتقد است که امنیت مفهومی مبتنی بر زبان می‌باشد و صرفاً پس از اظهارشدن به وجود می‌آید. نظریه امنیتی‌ساختن با طرح مفاهیمی همچون بازیگر امنیتی‌ساز، زمینه و مخاطب، مسائل مختلف مرتبط با این نظریه را در این چارچوب مورد بررس قرار می‌دهد. این نظریه بیشتر بر پایه معرفت‌شناسی سازه‌انگاری و رئالیستی قرار گرفته است. در این مقاله، به بررسی و نقد این نظریه می‌پردازیم. تحلیل و بررسی این نظریه از خلال پاسخ به پرسش‌هایی همچون چیستی امنیت، کیستی بازیگر امنیتی‌ساز، چیستی شرایط موفقیت در امنیتی‌کردن و زمان مناسب برای امنیتی‌کردن پدیده‌ها، انجام می‌پذیرد. در مقام نقد نیز مقاله حاضر شش نقد رایج و مطرح بر این نظریه را در ذیل شش عنوان «اضطرار و استثنائات»، «اقدام گفتاری استراتژیک»، «نوع اقدام»، «نوع تهدید»، «موفقیت» و «امنیت؛ مفهوم خودمصداقی یا نماد»، طرح می‌کند.بر این اساس، به نظر می‌رسد که نظریه امنیتی‌ساختن بیش از آنکه نظریه‌ای تحلیلی یا ارزیابی‌کننده باشد، نظریه‌ای مدیریتی است. به بیان دیگر با استفاده از این نظریه می‌توان نحوه مدیریت بر امنیت را بیشتر مد نظر قرار داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Criticizing the Theory of Securitization

نویسنده [English]

  • Ali Abdollahkhani
چکیده [English]

    Theory of securitization was produced by Copenhagen school for analyzing the security problems. According the Speech Act conception, this theory by focus on linguistic analysis of security argues that it would be just appeared when expressed. The theory by designing actor, context and audience does discuss about the security problems. As matter of fact, the theory enjoys from constructive and realistic epistemology. Here the purpose of this paper is discussing and examining this theory by making some questions such as what's security, who's the securitizing actor, in which condition the problem may be concept as a security problem and what the proper time of securitizing the phenomena is. And also, this article from critique stand bring up six objects related to the theory such as exclusivities and anxiety, the strategic speech act, what kind of action, which type of threat, succession, and security: self – objectification. After all the theory the more is a managing theory than the analytical or appraisal one, because of it focus on how could be managing better the security sphere.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Securitization
  • the Speech Act conception
  • the strategic speech act
  • the securitizing actor