قاعده اصلاح؛ بازخوانی ظرفیت‌ راهبردی فقه سیاسی شیعه

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

چارچوب‌های زمانی و مکانی، پیوسته منطبق با آموزه‌های دینی نیستند؛ بنابراین پرسش از تعارض بین این دو و احتمال پیدایش بی‌ثباتی درون جامعه، به مثابه سؤالی با پیشینه تاریخی زیاد مطرح است. از این منظر، دین صرفاً کارکرد امنیت‌سازانه نداشته و ابعاد تعارض‌جویانه آن نیز می‌بایست مورد توجه قرار گیرند. این نوشتار به بُعد دوم موضوع اشاره و تلاش دارد با تأمل در قواعد فقهی، به کارکردها و خدمات دین در مدیریت تعارض‌ها دست یابد. برای این منظور، نویسنده مفهوم «اصلاح» را به مثابه مفهومی سترگ و درون دینی انتخاب و عمده قواعد فقهی مربوط به چگونگی حل و فصل تعارضات را درون آن بازخوانی نموده است. نتیجه آنکه مؤلف به دو گونه اصلاح ـ اعم از ایجابی و سلبی ـ اشاره دارد که شکل ایجابی آن دلالت بر مدیریت پیشینی شرایط به منظور ممانعت از تکوین تعارض دارد؛ و گونه سلبی آن نیز شامل مدیریت پسینی تعارضات و حل آنها با حداقل میزان منازعه می‌شود. پس از این دو الگوست که الگوی مدیریت غیرمسالمت‌آمیز تعارضات مطرح می‌شود.    

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Principle of Reform: Review Strategic Capacity of Shii Jurisprudence

نویسنده [English]

  • Asghar Eftekhary
چکیده [English]

Time and spatial contexts do not always conform to religious teachings; so, the question of their contradiction and the possibility of the rise of conflict within society has been subject to historical debates. From this perspective religion has not merely a security-generating function and its conflictual dimensions should be also taken into consideration. This writing deals with the second aspect of the issue and tries to identify the security-generating functions and objectives in the event of the rise of a conflict. For this purpose, it chooses the concept of the arena of reform as an enormous intra-religious concept and re-interprets major jurisprudential rules concerning the quality of conflict settlement. The author concludes that there are two types of positive and negative reforms. The positive form refers to the apriori management of conditions in order to prevent the appearance of conflict. The negative form also includes apriori management of conflicts and their resolution with minimum degree of controversy. Hence, the unpeaceful management of conflicts pattern is derived from these two patterns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • reforms
  • political jurisprudence
  • Shiism
  • conflict
  • contradiction