دموکراسی و عدالت اجتماعی با تأکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

    دو مفهوم آزادی و عدالت در نظریه‌پردازی نظام‌های سیاسی، جایگاه سیالی داشته و فرازو نشیب‌هایی طی کرده‌اند. نظریه لیبرال دموکراسی نماد برتری و ترجیح آزادی بر عدالت است؛ اما تلاش‌های متفکران متأخر غربی برای آشتی این دو موجب ظهور نظریه‌های دیگری مانند دموکراسی اجتماعی و مشورتی شده که بر نقش عدالت در ایجاد و تداوم دموکراسی تأکید دارند. از این نظر، شرایط اقتصادی جامعه بستر لازم برای دمکرسی را فراهم می‌کنند. در جمهوری اسلامی ایران نیز به نظر می‌رسد که قانون اساسی با این هدف که به مردم‌سالاری واقعی نزدیک شود و نواقص و کاستی‌های لیبرال دموکراسی را نداشته باشد، تلاش کرده تا با ایجاد مکانیسم‌ها و سازوکارهای عدالتخواهانه و تلفیق آزادی و عدالت، نوع دیگری از مردم‌سالاری را بر اساس دین نهادینه کند که به نظریات جدید غربی در مورد دموکراسی نزدیک است. امروزه با چالش‌های جدید ناشی از فرآیند جهانی‌شدن، می‌توان و باید با احیای آرمان‌های قانون اساسی به تعمیق مردم‌سالاری دینی در جامعه همت گماشت و وظیفه اساسی تطبیق نظام جمهوری اسلامی با شرایط در حال تحول جهانی و محیطی را به خوبی انجام داد. به همین دلیل این مقاله به دنبال بررسی نقش عدالت اجتماعی در تعمیق و تداوم دموکراسی و تطبیق آن بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Democracy and Social Justice: A Case Study on the Islamic Republic of Iran’s Constitution

نویسنده [English]

  • Mohammad Shafiei-far
چکیده [English]

Two concepts of freedom and justice have had floating place in theorizations on political systems and have faced many fluctuations. Liberal democracy theory is the manifestation of the superiority and preference of freedom over justice. Efforts by contemporary Western thinkers, however, to reconcile these two had led to the rise of other theories such as social democracy and associational democracy which stress on justice in creating and perpetuating democracy. From this perspective, every society’s economic conditions provide the grounds for the establishment of democracy. Aiming at approaching true democracy and avoiding deficiencies and shortages characterizing liberal democracy, it seems that in the Islamic Republic of Iran the Constitution has tried to institutionalize a different type of democracy based on religion that is close to modern Western theories, by developing egalitarian mechanisms and by amalgamating freedom and justice. Today, with the new challenges posed by the globalization process, efforts can and must be made to deepen religious democracy by reviving the ideals enshrined in the Constitution, thus the essential task of adapting the Islamic Republic’s system with the changing global and environmental conditions can be undertaken efficiently. For this reason, this article seeks to examine the role of social justice in deepening and perpetuating democracy and making it consistent with the Islamic Republic of Iran’s Constitution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • equality
  • Economic Inequalities
  • Religious Democracy
  • Islamic Republic’s Constitution