اخبار و اعلانات

«فراخوان دریافت مقالات پژوهشی»

فصلنامه مطالعات راهبردی در نظر دارد در شماره‌های آتی، موضوعات زیر را برای انتشار در اولویت قرار دهد. از اساتید و پژوهشگران محترم دعوت می‎شود مقالات خود را در محورهای زیر از طریق سامانه فصلنامه، ارسال فرمایند. معنا و مفهوم امنیت در آرا و اندیشه‌های فیلسوفان و اندیشمندان بزرگ دوره اسلامی- ایرانی معنا و مفهوم امنیت در متون بزرگ اسلامی و ایرانی سیاست همسایگی جمهوری اسلامی ایران تحلیل محتوای محصولات پژوهشکده مطالعات راهبردی تاریخ مطالعات راهبردی و امنیتی در ایران

مطالعه بیشتر