موضوعات = مطالعات حقوقی
تعداد مقالات: 35
1. سیاست‌زدگی و کارآمدی در نظام اجرایی

دوره 21، شماره 82، زمستان 1397، صفحه 35-60

غلامرضا سالارکیا


4. نقش و کارکرد مجمع عمومی سازمان ملل در مبارزه با خشونت و افراط گرایی

دوره 20، شماره 76، تابستان 1396، صفحه 155-178

سید موسی کاظمی نائینی؛ حسین آل کجباف؛ بهاره حیدری


5. ضرورت راهبردی تعامل نظم حقوقی و تغییرات اجتماعی

دوره 19، شماره 74، زمستان 1395، صفحه 63-88

سید عبادالله جهان بین؛ علی اکبر گرجی ازندریانی


6. توافق هسته‏ ای؛ برآوردی متن‏ محور

دوره 19، شماره 72، تابستان 1395، صفحه 7-30

مهدی شاپوری


8. تأثیرات برجام بر تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران

دوره 19، شماره 72، تابستان 1395، صفحه 53-82

مسعود کمالی اردکانی


9. تأملی بر دستاوردهای حقوقی برجام

دوره 19، شماره 72، تابستان 1395، صفحه 83-106

صالح رضائی پیش رباط


11. (( یادداشت راهبردی)) راهبرد اسرائیل در مورد برجام

دوره 19، شماره 72، تابستان 1395، صفحه 159-162

وحیده احمدی


13. شبکه‌های ذهن و قدرت رسانه‌ها در بازنمایی غیر واقعی برنامه هسته‌ای ایران

دوره 17، شماره 66، پاییز 1393، صفحه 67-102

محمدرضا تخشید؛ سید محمد علی علوی


14. جامعه‌پذیری دولت در نظریه‌های روابط بین‌الملل

دوره 17، شماره 65، پاییز 1393، صفحه 135-170

غلامعلی چگنی‌زاده؛ نادر پورآخوندی


17. کاربردهای امنیتی انسان‏شناسی حکمت متعالیه

دوره 13، شماره 50، زمستان 1389، صفحه 63-84

نجف لک‏زایی


18. نسبیت مفهومی تروریسم از نگاه فقه

دوره 13، شماره 50، زمستان 1389، صفحه 119-152

حسن عالی‏پور


19. دولت‌های شکننده و امنیت انسانی

دوره 12، شماره 46، زمستان 1388، صفحه 5-36

محمود یزدان‏‌فام


20. مقدمه‏ای بر تحلیل سیاست خارجی

دوره 11، شماره 40، تابستان 1387، صفحه 247-276

محمود یزدان‏‌فام


21. ظرفیت‏های اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 11، شماره 39، بهار 1387، صفحه 75-98

ناصر علیدوستی


22. مدیریت حقوقی اجتماعات اعتراض ‏آمیز

دوره 10، شماره 36، تابستان 1386، صفحه 349-379

حسن عالی‏پور


23. جنبه‌های حقوقی - امنیتی قراردادهای بیع متقابل

دوره 9، شماره 33، پاییز 1385، صفحه 543-582

ناصر علیدوستی


24. دولت و سرمایه اجتماعی

دوره 9، شماره 31، بهار 1385، صفحه 31-52

محمد خضری


25. گفتمان‌‌های حقوق تنوع فرهنگی و قومی

دوره 8، شماره 29، پاییز 1384، صفحه 609-627

محمدعلی قاسمی