کلیدواژه‌ها = امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
درهم ‏تنیدگی نهادی و حکمرانی امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 25، شماره 98، بهمن 1401، صفحه 7-28

علیرضا قاضی زاده؛ علیرضا ریحانی


رقابت هسته‏ای هند و پاکستان و پیامدهای آن برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 14، شماره 54، بهمن 1390، صفحه 227-258

سید محمد کاظم سجادپور؛ مائده کریمی قهرودی


طرح خاورمیانه بزرگ و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 7، شماره 25، آذر 1383، صفحه 475-500

سیدجلال‌الدین دهقانی