جامعه‌پذیری دولت در نظریه‌های روابط بین‌الملل

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل دانگاه علامه طباطبایی

چکیده

نظریات روابط بین‌الملل برای نشان‌دادن تأثیر ماهیت و ساختار روابط بین‌الملل از سازوکار جامعه‌پذیری دولت استفاده می‌کنند. آنها با استفاده از این استعاره نشان می‌دهند ساختار و ماهیت نظام بین‌الملل چگونه رفتار دولت را تغییر یا شکل می‌دهد. نوشتار حاضر با طرح این مسئله در قالب دو نگرش خردگرا و سازه‌انگار به این موضوع می‌پردازد که این دو نگرش چه برداشتی از مفهوم جامعه‌پذیری دولت دارند و چه راهبردهایی را برای جامعه‌پذیری دولت مطرح می‌سازند؟ این نوشتار با بررسی دستگاه نظری این دو نگرش نشان خواهد داد که تفاوت در مبانی معرفت‌شناسی و هستی‌شناسی موجب گردیده آنها تفاوت اساسی با یگدیگر در خصوص ماهیت جامعه‌پذیری و راهبردهای مناسب برای جامعه‌پذیرسازی دولت داشته باشند.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

State socialization in International theories

نویسندگان [English]

  • Gholamali Cheginizadeh 1
  • Nader Poorakhondi 2
چکیده [English]

IR theories focus on mechanism of state socialization to explain effects of nature and structure of international relations. Using this metaphor, they describe how structure and nature of international system changes or shapes state actions. This article discuss socialization of states from rationalist and constructivist approaches, answering these questions: What is the concept of socialization in each approach? And what strategies do they propose for socialization of states?
Authors claim that because of the differences in ontology and epistemology between two approaches, there is a basic difference on their description about nature and strategies of socialization.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Socialization
  • internalization
  • following
  • coerce
  • Power
  • Social Learning
  • persuasion