مطالعه مقایسه‌ای فرهنگ استراتژیک آمریکا و چین

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استاد روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

فرهنگ استراتژیک توانایی تأثیرگذاری بر نگرش نخبگان و دولتمردان و همچنین جامعه یک کشور را داشته و از این قابلیت نیز برخوردار می‌باشد که نحوه عملکرد آنها را در عرصه‌های مختلف تعیین نماید. بدین ترتیب شناسایی مؤلفه‌های شکل‌دهنده به مبانی هویتی کشور و از آن جمله فرهنگ استراتژیک کشورها کمک بسیار موثری در فهم چرایی کنش کشورهای مختلف- از جمله قدرت‌های بزرگی چون ایالات متحده آمریکا و چین- به دست می‌دهد. بر این اساس، پژوهش حاضر تلاش می‌کند با شناسایی و احصاء مؤلفه‌های شکل دهنده به فرهنگ استراتژیک ایالات متحده آمریکا که دارای ویژگی تهاجمی‌اند و چین که دارای خصلت تدافعی است، به مقایسه آنها پرداخته و وجوه افتراق و اشتراک آنها را تشریح نموده و در نهایت، به تبیین و تشریح تأثیر این مؤلفه‌ها بر سیاست خارجی آن دو در خاورمیانه بپردازد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative study of U.S. and Chinese strategic culture

نویسندگان [English]

  • Hossein Salimi 1
  • / Leila Rahmatipoor 2
1
2
چکیده [English]

Strategic culture affects statesmen, elite attitudes and even the whole public perception and has the capacity to determine behaviors and actions of them in different areas. So knowing the constituting elements of state identity, among them the strategic culture, has a good role in understanding state actions, especially great powers like china and U.S.A. This article tries to distinguish constitutive components of strategic culture of U.S. and china and claim that U.S culture is offensive and Chinese one has defensive character. Authors try to compare tow cases and describe similarities and differences of them; at last they explain these cultures impacts on U.S. and china Middle East policy.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • strategic culture
  • Foreign Policy
  • U.S.A
  • Chins
  • Middle East