مدل مفهومی سازماندهی در ناآرامی‏ های خیابانی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

* دکتری علوم سیاسی از دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این مقاله تلاش شده است مدلی مفهومی برای سازماندهی در ناآرامی‏های خیابانی ترسیم شود. مسئله این پژوهش، فقدان تعریف مشترک یا بین‏ذهنی از سازماندهی و شاخص‏های آن بوده و تلاش می‏ شود ضمن تعریف سازماندهی و ارائه شاخص‏ های آن، عوامل مؤثر بر سازماندهی ناآرامی خیابانی نیز شناخته شود. در این پژوهش به دو سؤال پاسخ داده می‏شود. اول اینکه شاخص‏های سازماندهی ناآرامی خیابانی کدامند؟ و دوم اینکه، چه عواملی بر میزان سازماندهی در ناآرامی خیابانی مؤثر هستند؟ برای پاسخ به این سوالات از نظریات چارلز تیلی و تدرابرت گر، مدل مفهومی برای سازماندهی ناآرامی‏ها استنباط شد. همچنین، پرسش‏نامه‏ای ارائه شد که به کمک آن امکان ارزیابی سازماندهی در هر حرکت جمعی وجود دارد. یافته‏های این پژوهش نشان می‏دهد که مهم‏ترین شاخص‏ های سازماندهی ناآرامی خیابانی عبارتند از «وجود تقسیم‏ کار و نقش ‏های تخصصی بین مخالفان»، «وجود حداقل یک خزانه عمومی از منابع عمده مانند پول، سلاح، اطلاعات یا چیز دیگری به‏ همراه مکانیسمی برای توزیع آنها» و «میزان تمایز سلسله ‏مراتبی در بین مخالفان و شکل‏گیری رهبری و کادر».
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Conceptual Model of organizing in Street Uprising

نویسنده [English]

  • Abdul Mahmoud Muhammadi Lord
.
چکیده [English]

This paper attempts to draw a conceptual model for organizing street unrest. The problem with this study was the lack of a common or inter-subjective definition of organizing and its indicators. In fact, this study attempts to answer two questions. First, what are the indicators of organizing street unrest? And second, what factors influence the organizing of street unrest? Charles Tilly and Ted Robert Gurr's theories were used to answer these questions. A questionnaire was also provided to evaluate the organizing. In this paper, the pairwise comparison method was used to weight the organizing indicators. The most important indicators of organizing are: "There is a division of duties and specialized roles between the opposition", “There is at least one public treasury of resources such as money, weapons, information or something else with a mechanism for distributing them”, “Hierarchical distinction between opposition and leadership and follower formation”.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizing
  • Street Uprising
  • Factor Analysis
  • Ted Robert Gurr
  • Charles Tilly
احمدی منش، حسین (1394) سازماندهی در انقلاب اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، سال دوازدهم، ، شماره 40.
اعتمادی، امیرحسین (1398) ایران را پس می‏گیریم، فرشگرد، www.farashgardfoundation.com‎، 28/11/2019.
پناهی، محمدحسین (1389) نظریههای انقلاب: وقوع، فرآیند و پیامدها. تهران: سمت.
پورسعید، فرزاد (1390) ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و اﻧﻘﻼب ﻣﺼﺮ، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال چهاردهم، شماره دوم.
توفکچی، زینب (1397) عصر طلایی آزادی بیان و سکۀ از رونق افتادۀ دموکراسی، ترجمان، دسترسی در http://tarjomaan.com/neveshtar/9002
تیلی، چارلز (1385) از بسیج تا انقلاب، ترجمه علی مرشدی‏زاد. تهران: پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی.
شورای ملی مقاومت ایران (1398) فعالیت کانون‌های شورشی و هواداران مجاهدین در شهرهای ایران، mojahedin.org.
درویش‏پور، مهرداد (1398) نقش اپوزیسیون خارج از کشور در جریانات اعتراضات 98، یورونیوز، 28/11/2019.
رحمانی فضلی، عبدالرضا (۱۳۹۷) اعتراضات مردمی را سازماندهی شده نمی‌دانیم، روزنامه اطلاعات.
رحمانی فضلی، عبدالرضا (1398) گزارشی از اعتراضات سراسری از ۲۴ تا ۲۶ آبان، صدا و سیمای جمهوری اسلامی، برنامه نگاه یک.
ک‍اس‍ت‍ل‍ز، م‍ان‍وئ‍ل (1393)‌ شبکه‌های خشم و امید: جنبش‌های اجتماعی در عصر اینترنت، ترجمه مجتبی قلی‌پور. تهران: نشر مرکز.
گر، تد رابرت (1377) چرا انسان‌ها شورش می‏کنند، ترجمه علی مرشدی زاد. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
مظلوم‌زاده، ابوالفضل (۱۳۹۸) تصویری از جامعه‌ی اعتراضی ایران، دو سال پس از دی‌ماه ۹۶، زیتون، شماره 69306