نقش عربستان سعودی در امنیتی‌سازی ایران؛ راهبرد جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار روابط بین‏الملل پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

هدف این مقاله، بررسی رویکرد عربستان در دوره ملک‏ سلمان درخصوص ایران و راهبرد جمهوری اسلامی ایران در برابر اقدامات سعودی‏هاست. فرضیه مقاله این است که عربستان سعودی در دوره ملک سلمان، در نقش «بازیگر کارکردی» در نظریه امنیتی‏سازی، بیش از هر زمانی در راستای امنیتی‏سازی جمهوری اسلامی ایران تلاش کرده است. یافته اصلی مقاله این است که حمایت از امنیتی‏سازی نقش منطقه‏ای ایران در خاورمیانه، محور اصلی سیاست‏های عربستان ملک سلمان در قبال ایران بوده است؛ بدین معنی که رهبران جدید سعودی با تأکید بر نقش منطقه‏ای مخرب ایران تلاش کرده‏اند تا  سیاست‏ها و کنش‏های ایران در خاورمیانه را به‏عنوان اصلی‏ترین تهدید برای ثبات و امنیت منطقه‏ نشان دهند و ظرفیت‏های مختلفی را در مقابل ایران بسیج کنند. هرچند این اقدامات باعث تشدید فشارهای امنیتی علیه جمهوری اسلامی ایران شده، اما امنیتی‏سازی ایران با محدودیت‏ها و چالش‏هایی نیز مواجه بوده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Saudi Arabia's role in Securitization of Iran; The Islamic Republic of Iran Strategy

نویسنده [English]

  • Aliakbar Asadi
.
چکیده [English]

 
The purpose of the article is to examine King Salman of Saudi Arabia's approach towards Iran and the strategy of the Islamic Republic of Iran against Saudi actions. This paper hypothesizes that Saudi Arabia under King Salman has more than ever attempted to securitization of the Islamic Republic of Iran in the role of "functional actor". The main finding of this article is that support for securitization of Iran's regional role in the Middle East has been a key focus of Malik Salman's Saudi policy toward Iran. The new Saudi leaders have emphasized on what they called "Iran's destructive regional role" and tried to highlight Iran's policies and actions in the Middle East as the main threat to regional stability and security to mobilize various capacities against Iran. Although these measures have exacerbated security pressures against the Islamic Republic of Iran, however, trying to securitization of Iran has faced significant restrictions and challenges.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Saudi Arabia
  • National Security
  • Securitization
  • Functional actor
ابراهیمی، نبی‏الله ( 1393) بررسی مقایسه­ای مفهوم امنیت در مکاتب متأخر امنیتی، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال هفدهم، شماره چهارم.
بوزان، باری (1378) مردم، دولت­ها و هراس، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
بوزان، باری (1379). آشنایی با مکتب کپنهاک در حوزه مطالعات امنیتی(گفتگوی علمی). تهران: فصلنامه مطالعات راهبردی، سال سوم، شماره سوم.
تسنیم (1396) گستاخی‌های تازه ترکی فیصل علیه ایران در نشست منافقین. خبرگزاری تسنیم.
حاجی مینه، رحمت (1397) مکتب کپنهاگ: مفاهیم وآموزه‏ها، انجمن ایرانی مطالعات جهان(17 اسفند).
دوست محمدی، احمد و رجبی، محمد (1397) عربستان سعودی و تهدید امنیتی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه سیاست، دوره 48، شماره 4.
سلطانی، سیدعلی اصغر و مقدسی‏نیا، مهدی (1395) مواجهه مطبوعات ایران و عربستان در بازنمایی منا: فاجعه یا حادثه؟، فصلنامه علوم سیاسی، سال نوزدهم، شماره هفتادو سوم.
صادقی، سید شمس‏الدین و نادری، مسعود (1395) تحلیل ابعاد امنیت دولت در ایران قرن بیست‏و‏یکم، فصلنامه دولت‏پژوهی، سال دوم، شماره 5.
کریمی، غلامرضا، سید علی منوری، سعید میرترابی و پرویز شریفی (1397) برجام و تأثیر آن بر کنش‏های اقتصادی عربستان سعودی در مقابله با ایران، فصلنامه پژوهش‏های راهبردی سیاست، سال هفتم، شماره 26.
کوهکن، علیرضا و نزاکتی، فرخنده (1393) دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی عربستان، فصلنامه سیاست جهانی، دوره سوم، شماره سوم.
مطهری، مصطفی (1395) محمد بن سلمان، آینده همکاری‏های درون عربی، فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسلام، شماره 67.
نجات، سیدعلی، موسوی، سید راضیه و صارمی، محمدرضا (1395) راهبرد عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران یمن، فصلنامه مطالعات روابط بینالملل، سال نهم، شماره 33.
یورونیوز (2018) عادل جبیر: عربستان سعودی روشنایی و ایران ظلمت خاورمیانه است، یورونیوز فارسی (28 اکتبر 2018).
Al Jazeera (2019) Iran Welcomes Egypt's Reported Withdrawal from 'Arab NATO' Plan, https://www.aljazeera.com/news/2019/04/iran-welcomes-egypt-reported-withdrawal-arab-nato-plan-190411181116040.html
Al-Rasheed, Madawi (2018) Saudi Domestic Uncertainties and the Rivalry with Iran, LSE Middle East Centre.
Balzacq, Thierry (2005) The Three Faces of Securitization: Political Agency, Audience and Context, European Journal of International Relations, Vol. 11, No. 2.
Behzad, Diansaei (2018) Iran and Saudi Arabia in the Middle East: Leadership and Sectarianism (2011—2017), Vestnik RUDN. International Relations, Vol. 18, No. 1.
Cordesman, Anthony H. (2018) The Arab Gulf States and Iran: Military Spending, Modernization, and the Shifting Military Balance, Centre for Strategic and International Studies.
Farouk, Yasmine (2019) Saudi Arabia Has Room to Maneuver After the Oil Attack, Carnegie Endowment for International Peace.
Goldberg, Jeffrey (2018) Saudi Crown Prince: Iran's Supreme Leader 'Makes Hitler Look Good', The Atlantic.
Grumet, Tali Rachel (2015) New Middle East Cold War: Saudi Arabia and Iran's Rivalry, Electronic Theses and Dissertations, https://digitalcommons.du.edu/etd/1028
Kamali Dehghan, Saeed (2018) Concern over UK-based Iranian TV channel's links to Saudi Arabia, The Guardian.
Mabon, Simon (2016) Saudi Arabia – US Relations and the Failure of Riyadh’s Securitization Project, The Foreign Policy Center.
Nichols, John (2018)  Withdrawing US Troops From Syria Is the Right Thing to Do—Even if Trump Does It, https://www.thenation.com/article/syria-trump-troops/
Schmierer, Richard J (2017) The Saudi-Iranian Rivalry and the Obama Doctrine, Middle East Policy, Vol. XXIII, No. 2.
Shay, Shaul (2018) Saudi Arabia and the "Nuclearization" of the Middle East, Institute for Policy and Strategy.
Taureck, Rita (2006) Securitization theory and securitization studies, Journal of International Relations and Development, Vol. 9, No. 1.
The Guardian (2017) I Will Return Saudi Arabia to Moderate Islam, Says Crown Prince, https://www.theguardian.com.
Vakil, Sanam (2018) Iran and the GCC: Hedging, Pragmatism and Opportunism, Chatham House.
Waever, ole (1989) Security the Speech Act: Analyzing the Politics of a Word, Paper Presented at the Research Training Seminar, Sostrup Manor