به سوی امنیت کثرت‌گرا و گسترده

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

    در دهه‌های پایانی قرن بیستم و در طلیعه قرن جدید، امنیت به ویژه در جوامع اروپایی، معانی جدید و حوزه‌های گسترده‌تری نسبت به تلقی سنتی یعنی «امنیت نظامی» یافته است. این تحول عمدتاً به این معناست که دیگر حوزه‌های روابط اجتماعی و سیاسی نیز از اهمیتی امنیتی برخوردار شده‌اند. بر این اساس توسعه مفهوم امنیت نه به معنای تسری بعد نظامی به دیگر حوزه‌های روابط بین‌الملل بلکه به منزله انعطاف‌پذیر شدن هسته سخت امنیت در برابر اشکال و ابعاد نوین امنیت‌سازی است. به این معنا افزایش قلمرو شمول مفهوم امنیت، تحولی نظری است که متعاقب تحولات بین‌المللی از جمله فروپاشی نظام دوقطبی و پایان جنگ سرد صورت پذیرفته و بر ارتباط میان مفاهیم جدیدی همچون «امنیت نرم» و «هسته‌ امنیتی» ابتنا یافته است. در نتیجه، وجه نظامی امنیت، هستة سخت این مفهوم را شکل داده و پیرامون آن را حوزه‌های خاص امنیت همچون امنیت زیست‌محیطی فراگرفته‌اند و آن را منعطف کرده‌اند. در این چارچوب مقاله حاضر بر آن است که تفسیر کثرت‌گرا و موسع از مفهوم امنیت بر مبنای نظریه کنش‌ کلامی شکل می‌گیرد و مسایلی همچون حیطة شمول امنیت، موضوع امنیت، عامل امنیت و مفسر امنیت را در دستور کار خود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Towards Pluralistic and Extended Security

نویسندگان [English]

  • Jouko Huru
  • Mousa Mousavi Zonouz
چکیده [English]

On the eve of the new century, security especially in European countries has received new significance and extended areas compared to traditional perception namely military security. This change mainly means that other areas of social and political relations have gained significance in security terms. On this basis, the development of security concept does not indicate the extension of military dimension to other spheres of international relations but signifies the flexibility of hardcore of security toward the new forms and dimensions of security-building. That is to say, the enlargement of the domain of security concept’s purview is a theoretical transformation which has occurred following international developments including the fall of the bipolar system and the end of the Cold War and has been founded upon the relationship between new concepts like soft security and security core. Conclusively, military aspect of security constitutes the hardcore of this concept and particular arenas of security like environmental security have surrounded it and made it flexible. Within this context, this article argues that a pluralist and broad interpretation of security concept takes shape according to communicative action and covers in its agenda questions like the scope of security, subject of security, agent of security and interpreter of security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Extended Security
  • Pluralist Discourse
  • communicative action
  • constructivism