فراتکنولوژی‌ و تحول مفهوم قدرت در روابط بین‏‏ الملل

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

با تغییر عرصه سیاست بین‏الملل در نتیجه توسعه فراتکنولوژی‏ها و شکل‏گیری عرصه سیاست هنجاری، زمینه ساخت مجدد هویت‌ها، منافع، مفاهیم و قلمرو سیاسی فراهم شده و به تشدید تعاملات بین‏المللی، شتاب تغییرات نهادی، توسعه فرایند به هم پیوستگی جهانی، اهمیت‏یافتن هنجارها و افزایش نقش بازیگران غیردولتی انجامیده است. در نتیجه، نحوه برداشت از قدرت و سازوکارهای اعمال آن نیز متحول و پیچیده‏تر شده است. هدف این نوشتار، بررسی مفهوم قدرت با توجه به دگرگونی‏های ایجادشده در عرصه سیاست بین‏الملل و توسعه چارچوبی مفهومی است که تمام ابعاد آن را پوشش دهد. بدین منظور، ابتدا مفهوم سنتی قدرت و رابطه آن با تکنولوژی بررسی می‏شود و سپس، نقش فراتکنولوژی‏ها در تغییر عرصه سیاست بین‏الملل و تأثیر آن بر مفهوم قدرت بیان خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

International Systems Based on Single Power: Unipolarism, Hegemony and Empire

نویسنده [English]

  • Mousa Alreza Vahidi
چکیده [English]

Although, so far, the international system has not witnessed absolute domination of a single and only one dominating power in all political, social, military and cultural aspects, many theoretical attempts have been made to explain possible situations for such a system. The main question of the present study is: "What are possible theoretical forms for an international system based on axis of a superpower and what are its characteristics and the way of interaction between the actors inside that system?" Many of the papers in this field believe that only Unipolar and Hegemonic systems are qualified with the characteristics of a Single Power System.  The present paper, while surveying these two types of international system, is introducing another Single Power System which is Empire System (different from its traditional model). Therefore, the author attempts to study and compare the logics of internal relationship, interests of dominant power and nature of social relations (structure of social network) belonging to each of the above three models.   
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Power
  • international system
  • Unipolarity
  • Hegemony
  • empire