چالش کارکردی اطلاعات استراتژیک در قرن 21

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

عصر اطلاعات دربرگیرندة تغییرات و ایجاد شکاف‌های اساسی در تعبیر اطلاعات استراتژیک می‌باشد. هرچند نقش اطلاعات استراتژیک را می‌توان با مقوله‌ای به نام تصمیم مشخص کرد و رویکرد آینده‌محوری در تصمیمات استراتژیک شرط حیات استراتژی‌ها می‌باشد؛ اما کارکرد آن دو وجه مستقیم را دربرمی‌گیرد: اول شناخت و برآورد همه خبرهای اطلاعاتی که به وضع کنونی مربوط می‌شود و دوم دریافت، تحلیل، نتیجه‌گیری و تولید اطلاعات که می‌تواند به هر نحوی از غافلگیری استراتژیک در آینده جلوگیری کند. این تصویرسازی در عصر اطلاعات ما را وامی‌دارد تا ضمن شناسایی ویژگی‌های عصر اطلاعات و تبیین کارکردهای اطلاعات استراتژیک، به بیان چالش‌های فراروی آن در عصر اطلاعات بپردازیم. این چالش‌ها به ترتیب عبارتند از چالش در نوع اطلاعات، چالش در تولیدکننده اطلاعات، چالش در فضای تحلیل اطلاعات، چالش در ابزار تحلیل، چالش در نوع مشتری و چالش در نوع تهدیدات. نتیجه آنکه در عصر جدید حوزه غافلگیری به ویژه در زمینه تهدیدات بدون تهدیدگر، به مراتب برجسته‌تر، حساس‌تر و کاراتر شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Functional Challenge of Strategic Information in the 21st Century

نویسنده [English]

  • Mahmood Kolahchian
چکیده [English]

The information age involves fundamental changes and gaps in the interpretation of strategic information. Although the role played by strategic information can be clarified by a category called decision, and the futurist approach in strategic decisions is the vital conditions for strategies, but its function includes two direct aspects: First, the recognition and evaluation of all intelligence news which have a bearing on the existing conditions, and second analyzing, concluding, and producing information that can prevent strategic surprise in one way or another in the future. This imaging in the information age makes us recognize the characteristics of information age and explain the functions of strategic information, while identifying the challenges to its processing in the information age. These challenges in turn include challenge in the type of information, challenge in the producer of information, challenge in the space of information analysis, challenge in the type of client, and challenge in the types of threats. The author concludes that in the new era, the domain of surprise especially with regard to threats without the threatening agent is tremendously more salient, more sensitive, and more efficient.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Age
  • Information Revolution
  • Data
  • Strategic Information
  • Futurism