حادثه‌ 11 سپتامبر: نظریه‌ها و تفاسیر

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

عبارت‌ فوق‌ از زبان‌ مشاور امنیتی‌ جرج‌ واکر بوش‌ گویای‌ آغاز یک‌ تحول‌ پارادایمی‌ و آغازفصلی‌ نوین‌ در سیاستگذاری‌ خارجی‌ آمریکا و به‌ تبع‌ آن‌ نظام‌ بین‌الملل‌ است‌. تعبیر حادثه‌ 11سپتامبر به‌ عنوان‌ «یکی‌ از بزرگترین‌ زلزله‌ها» محدود به‌ آمریکا نبود، بنا به‌ تعبیری‌ دیگر، حادثه‌11 سپتامبر برای‌ اولین‌ بار آمریکا را وارد کره‌ زمین‌ کرد، برخی‌ این‌ حادثه‌ را نمود «فروپاشی‌عقلانیت‌ عصر روشنگری‌» خواندند، بعضی‌ دیگر آن‌ را «متفاوت‌ از همه‌ بحران‌ها» و مهم‌تر ازحوادثی‌ چون‌ «آشوویتس‌» و «گولاگ‌های‌ شوروی‌» تشخیص‌ دادند، برداشت‌ برخی‌اندیشمندان‌ از این‌ حادثه‌، در قالب‌ «نظریه‌ بلاگردان‌» عنوان‌ شد که‌ مانع‌ تبدیل‌ فرود آرام‌ آمریکا به‌سقوط‌ آزاد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات