نبردهای‌ آینده‌ و واکنش‌ ایالات‌ متحده‌ آمریکا

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

سران‌ نظامی‌ ایالات‌ متحده‌ درباره‌ تهدیداتی‌ که‌ در آینده‌ با آن‌ مواجه‌ خواهند شد و نوع‌راهبردها و قابلیتهایی‌ که‌ برای‌ پیروزی‌ در جنگهای‌ آینده‌ باید داشته‌ باشند چه‌ تصوری‌ دارند؟چگونه‌ ممکن‌ است‌ نگرش‌ رسمی‌ ایالات‌ متحده‌ با استراتژیهای‌ غیرمتعارف‌ متخذة‌ مخالفان‌منطقه‌ای‌ رویارو شود؟ ایالات‌ متحده‌ چگونه‌ می‌تواند با استراتژیهای‌ رقیب‌ در جنگهای‌ آینده‌مقابله‌ کند

موضوعات