سیر تحول روابط ایران و روسیه

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر

چکیده

روسیه را باید میراث دار شوروی سابق ذکر کرد و همین امر از جایگاه مهم و حساس روسیه در منطقه حکایت دارد که نه جمهوری اسلامی ایران و نه هیچ کشور دیگری نمی تواند آن را نادیده بگیرد. مؤلف دراین نوشتار ضمن اشاره ای گذرا به مناسبات تاریخی ایران و             شوروی سابق، به موقعیت روسیه در عصر حاضر پرداخته و ارزش امنیتی این کشور را در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برای ایران برمی شمارد. مهمترین نکته امنیتی تحولات اخیر، ایجاد حائلی بین ایران و روسیه می باشد که از وجوه مختلف می تواند برای ما موثر ارزیابی گردد. بدین ترتیب مناسبات آتی ایران در قالب دو همسایه بدون مرز طراحی می شود که نسبت به وضعیت پیشین بهتر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

سیر تحول روابط ایران و روسیه

نویسنده [English]

  • abbas maleki