نظریه سلاح اطلاعات

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری

چکیده

در این مقاله تلاش بر آن است تا با بررسی چالش‏های ناشی از عصر اطلاعات بر سازمان‏های اطلاعاتی، چارچوب نظری جایگزینی برای مدیریت سازمان‏های اطلاعاتی و نقش‏آفرینی آنها در امنیت ملی ارائه شود. نویسنده با نقد الگوی سنتی کارکرد سازمان‏های اطلاعاتی که بر سه رکن «کشف اسرار»، «رابطه تولید کننده- مشتری میان اطلاعات و سیاست» و «گزارش اطلاعاتی» استوار است، استدلال می‏کند که تداوم الگوی سنتی در عصر اطلاعات و جهانی‏شدن، نمی‏تواند تأمین‏کننده انتظار کشورداران برای نقش‏آفرینی موثر سازمان‏های اطلاعاتی در امنیت ملی باشد. با ارائه چارچوب نظری جایگزینی با عنوان «سلاح اطلاعات»، نویسنده بر آن است که واحدها و قضایای این نظریه درباره نقش و کارکرد سازمان‏های اطلاعاتی، متناسب با عصر جهانی‏شدن هستند و از طریق تولید قدرت اطلاعاتی می‏توانند رسالت اطلاعات برای تأمین امنیت ملی را محقق کنند. این نظریه به‏جای آنکه اطلاعات را نهادی برای کشف اسرار بداند، آن را سلاحی برای جنگاوری پنهان معرفی می‏کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Weapon of Intelligence Theory

نویسنده [English]

  • Ali Alikhani
.
چکیده [English]

This article tries to provide an alternative theoretical framework for managing intelligence organizations and their role in national security by examining the challenges of the information age on intelligence organizations. Criticizing the traditional pattern of intelligence organizations based on the three pillars of "secret disclosure", "producer-customer relationship between information and policy" and "intelligence reporting", the author argues that the continuation of the traditional pattern in the information age and globalization cannot meet the expectations of statesmen for the effective role of intelligence agencies in national security. By presenting an alternative theoretical framework called the "Intelligence weapon", the author argues that the units and theorems of this theory about the role and function of intelligence organizations are appropriate to the age of globalization and through the production of intelligence power can Achieve national security. Instead of seeing Intelligence as an institution for discovering secrets, this theory introduces it as a weapon for covert warfare.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intelligence weapon
  • Theorizing
  • Secret discovery
  • Intelligence organization
  • Covert warfare
  • National security
دانایی‎فرد، حسن (1389) نظریه‎پردازی: مبانی و روش‎شناسی‎ها، انتشارات سمت.
سالارکیا، غلامرضا (1392) انقلاب منابع آشکار در هزاره سوم: چالش هستی‏شناختی اطلاعات، فصلنامه مطالعات راهبردی، دوره 14، شماره 53، پاییز 1390.
سالارکیا، غلامرضا، میرمحمدی، مهدی(1397) سیاست‏زدگی در سازمان‏های اطلاعاتی، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
قاضی‌زاده، علیرضا (1391) فناوری و قدرت اطلاعاتی:‌ از افزایش شناخت تا ارتقای توان کنترل، فصلنامه مطالعات راهبردی، دوره 15، شماره 56، تابستان 1391.
صدیق، میرابراهیم (1395) انقلاب سایبری و تحول در پدیده جاسوسی، فصلنامه مطالعات راهبردی، دوره 19، شماره 71.
میرمحمدی، مهدی (1390) مطالعات اطلاعاتی: هستی‏شناسی مستقل، روش‏شناسی وابسته و نظریه‏پردازی ضعیف، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال ششم، شماره دوم.
میرمحمدی، مهدی (1392) اطلاعات به مثابه علم: مقدمه‏ای بر مطالعات اطلاعاتی، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
Andrew, Christopher and Dilks, David (1984) The Missing Dimension: Governments and Intelligence Communities in the Twentieth Century, Urbana, IL: University of Illinois Press.
Barger, Deborah G. (2005) Toward a Revolution in Intelligence Affairs, RAND.
Scott, Len and Jackson, Peter (2004) The Study of Intelligence in Theory and Practice, Intelligence and National Security, Vol. 19, Summer 2004.