آینده‌شناسی و برآورد محیط راهبردی: لازمه تصمیم‌گیری بهتر در امنیت ملی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

تصمیم‌گیری راهبردی، معطوف به حوزه امنیت ملی و بین‌المللی است. تصمیمات درست نیازمند شناخت دقیق واقعیات، توان‏مندی‌ها و بررسی گزینه‌های احتمالی و برآورد دقیق هزینه‌ها و دستاوردهای هر اقدامی با توجه به دو محیط راهبردی داخلی و بین‌المللی است. این دو محیط بر هم تأثیر می‌گذارند و نحوه تعامل آنها به عوامل متعددی بستگی دارد. عوامل ساختاری در کنار عوامل کارگزاری، تهدیدها و توانمندی‌ها، ضعف‌ها و آسیب‌پذیری‌ها، قواعد و گفتمان‌ها، مسایل و دستورکارها در طول زمان، روابط دو محیط راهبردی ایران و نظام بین‌المللی را شکل‌ می‌دهند. مقاله حاضر با تشریح عوامل و روندهای فوق در درون هر یک از این دو محیط، سه وضعیت تقابل راهبردی بین ایران و نظام بین‏المللی، هم‏سویی راهبردی بین ایران و نظام بین‏المللی و ترکیبی از هم‏سویی و تقابل، به لحاظ موضوعی و موردی در آینده را بررسی می‏کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Futurology and estimate of strategic environment: a necessary factor in national security decision making

نویسنده [English]

  • Mahmod Yazdanfam
چکیده [English]

Mahmod Yazdanfam Abstract: strategic decision making focuses on national and international security. Good decisions need accurate knowledge of realities, capabilities, analysis of probable options and also accurate estimate of costs and benefits of every action, regarding domestic and international strategic environment. These environments influence each other, and their interaction depends on numerous factors. Interaction of Iran's strategic environment and international system, in the course of time, has been shaped by agents, threats, capabilities, vulnerabilities, rules, discourses, agendas and Issues, and structural factors. This article by explaining these factors in both environments, analyze three forms of strategic interaction between Iran and international system: strategic coordination (harmony), strategic conflict and combination of conflict and harmony.

کلیدواژه‌ها [English]

  • strategic international environment
  • foreign policy of Iran
  • Futurology
  • Decision Making