جوانی جمعیت و خشونت

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر

چکیده

در این مقاله، مؤلف ضمن بیان این واقعیت که کشور ما از جمله کشورهای جوان به حساب می ‏آید، اقدام به تحلیل ابعاد امنیتی این پدیده نموده است. به گمان مؤلف، رشد جمعیت جوانان در هر جامعه ‏ای با توجه به شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی - از آن جمله وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی - می ‏تواند عاملی برای افزایش رفتارهای خشونت‏ آمیز تلقی گردد. در همین زمینه ضمن استناد به آمارهای موجود درخصوص چهار شاخص عمده "قتل"، "خودکشی"، "کیف‏زنی" و "حضور در آشوب های شهری"، مؤلف نشان می‏ دهد که سهم عمده این اعمال، متعلق به جوانان بوده است. نتیجه آن که کشورهای جوان برای تأمین امنیت شهروندان، لازم است تا سیاست ها و تمهیدات گسترده و ویژه‏ ای را پیش‏ بینی و به اجراء گذارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1- آشفته تهرانی، جامعه‏شناسی جمعیت، اصفهان، انتشارات جهاددانشگاهی اصفهان،  1370، ص 75.
2- سرشماری نفوس و مسکن،  1375، مرکز آمار ایران.
3- آشفته تهرانی، پیشین، ص 151.
4- ویژه‏نامه مرکز ملی جوانان، شهریور  78، ص 13.
5- سخنان مسعود نیلی، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه، روزنامه صبح امروز،6/3/78.
6- ستوده، هدایت‏الله، مقدمه‏ای بر آسیب‏شناسی اجتماعی، تهران، نشر آوای نور، 1374،ص  105و 106.
7- بولتن نیروی انتظامی.
8- روزنامه صبح امروز، 19/7/78.
9- روزنامه ایران، 1/3/78.
10- روزنامه صبح امروز، 19/7/78.
11- دوورژه، موریس، اصول علم سیاست، ابوالفضل قاضی، تهران، انتشارات دادگستری،  1376، ص 94.
12- شیخاوندی، داور، جامعه‏شناسی انحرافات، تهران، نشر مرندیز،  1373، ص 62.