جنگ و دولت های قوی؛ صلح و دولت های ضعیف؟

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

پژوهشگر

چکیده

مؤلف در این مقاله ضمن بررسی مبانی و علل اساسی گردش دولت ها به جنگ و صلح در عصر حاضر با بیان پاره‏ای از تحولات در عرصه فعالیت بین‏ فعالیت بین المللی، پرسش از زوال یا رشد "دولت" را به میان آورده است. مطابق تحلیل نویسنده، اگر دولت ها روبه زوال باشند، حداقل در کارکردهای خود تغییرات بنیادینی را خواهند آزمود که مهم ترین آنها عبارتند از: ملاحظات نژادی تضعیف می ‏شوند، فرآیند جدایی ‏طلبی به صورت عام گسترش می‏ یابد، مشکلات دول جهان سوم روبه فزونی گذارده و مشکلات تازه ‏ای را برای آنها در زمامداری ایجاد می‏ کند، در مجموع کارکردهای سنتی دولت به مبارزه ‏ای تازه هم در جهان صنعتی و هم در کشورهای جهان سوم، فراخوانده می‏ شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

جنگ و دولتهای قوی؛ صلح و دولتهای ضعیف؟

نویسندگان [English]

  • michele c.desh
  • maghsood ranjbar

کلیدواژه‌ها [English]

  • کشورهای جهان سوم
  • نگ
تألیف: مایکل سی.دش 
ترجمه: مقصود رنجبر