برخورد فرهنگ (ارزیابی اهمیت جایگاه اندیشه‏ ها در پژوهشهای مربوط به امنیت)

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مایکل سی.دش در این مقاله به شکل مبسوطی اقدام به طرح و بررسی میزان اهمیت دیدگاههای فرهنگ محور در سطح روابط بین‏المللی برای نیل به امنیت می‏نماید.مؤلف ضمن اعتراف به اهمیت بسیار زیاد مباحث فرهنگی در عصر حاضر، در مقام مقایسه جایگاه نظریه‏های فرهنگی با نظریه‏های واقع‏گرایانه، به آنجا می‏رسد که واقعیات موجود از دوران جنگ سرد تا فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ما را از رها نمودن نظریه‏های واقع‏گرایانه به امید دست‏یافتن به نظریه‏هایی با کاربرد بیشتر - یعنی نظریه‏های فرهنگی - بازمی‏دارد.امواج سه‏گانه نظریه‏های فرهنگی که از قبل از دوره جنگ به وجود آمده‏اند و بر فضای فکری امروزین نیز حاکم هستند، در مصاف با واقعیات خارجی تنها مؤید یک معنا هستند و آن هم اینکه، این نظریات می‏تواند مکمل - و نه جانشینی برای - نظریه‏های واقع‏گرایانه باشند.این نتیجه‏گیری ناظر بر موج سوم نظریه‏های فرهنگی می‏باشد که از پس از جنگ سرد تا به امروز در کانون توجه اندیشمندان قرار داشته است و در ارتباط با دو موج سابق البته چندان صادق نمی‏باشد.

موضوعات