مدیریت تصویر بین ‏المللی جمهوری اسلامی ایران: آسیب‌شناسی و توصیه‌ها

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریف

2 استادیار گروه روابط بین الملل دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

تجربه چند دهه اخیر نشان داده که جمهوری اسلامی ایران در مدیریت تصویر بین ‏المللی خود در زمینه حقوق بشر، بازتاب اعتراضات داخلی و همچنین توجیه سیاست‏ های منطقه‏ ای عملکرد مطلوبی نداشته است. بخشی از این مسئله به عوامل خارجی و تلاش جبهه ضدایرانی برمی‏ گردد؛ اما نمی ‏توان نقش و تأثیر عوامل داخلی را نادیده گرفت. فقدان درک مشترک از منافع ملی در میان سیاست‌گذاران و متولیان مدیریت تصویر بین‏ المللی جمهوری اسلامی، امنیت محوربودن سیاست خارجی و مبادلات فرهنگی، فقدان یک‌ نهاد ملی مستقل و مسئول در عرصه تصویرسازی ملی، فقدان ارتباط/ تقسیم‌کار نهادینه و تعریف‏ شده بین نهادهای فعال در حوزه دیپلماسی عمومی و تصویر بین‏ المللی ایران و نداشتن برنامه بلندمدت در حوزه دیپلماسی عمومی و مدیریت تصویر بین‏ المللی ایران از مهم‌ترین موانع و چالش‏ های داخلی ایجاد یک تصویر مطلوب از ایران در جهان بوده ‏اند. نهادسازی، برندینگ ملی، به فعلیت‏رساندن ظرفیت ایرانیان خارج از کشور، مدیریت مناسب و هدفمند نمایندگی‌های فرهنگی، مخاطب‏ شناسی دقیق جغرافیایی/ فرهنگی/ سیاسی، بهره‌برداری بهینه از فضای مجازی و مدیریت پیام‌های روزمره برخی از راه کارهای ارائه‌شده در این مقاله برای بهبود مدیریت تصویر بین ‏المللی ایران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Managing the International Image of the Islamic Republic of Iran: Pathology and Recommendations

نویسندگان [English]

  • azizollah hatamzade 1
  • Ali Sanaei 2
  • Morteza Shukri 1
1
2 Department of International Relations, Faculty of Economics and Political Science, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

The experience of the last few decades has shown that the Islamic Republic of Iran has not performed well in the field of human rights, managing the reflection of internal protests, and justifying its regional policies. Part of this problem is due to external factors and the efforts of the anti-Iranian front; but the role and influence of internal factors cannot be ignored. Lack of common understanding of national interests among policymakers and those responsible for managing the international image of the Islamic Republic, security-oriented foreign policy and cultural exchanges, lack of an independent and responsible national institution in the field of national image, lack of institutionalized and defined communication/ division of work between active institutions in the field of public diplomacy and Iran's international image and not having a long-term plan in the field of public diplomacy and managing Iran's international image have been one of the most important internal obstacles and challenges in creating a favorable image of Iran in the world. Institutionalizing, national branding, actualizing the capacity of Iranians abroad, appropriate and targeted management of cultural agencies, accurate geographical/cultural/political target audience, optimal use of virtual space and management of daily messages are some of the solutions presented in this article to improve Iran's international image management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Image Management
  • Public Diplomacy
  • Public Opinion
  • Islamic Republic of Iran
  • Policy Making
 
انتصار، نادر (3 مهر 1397)، مصاحبه شخصی با نویسنده مسئول مقاله به صورت آنلاین
دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه­ای (1394)، «ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه»، قابل‌دسترسی در: http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=30128
ساداتی، سید نصرالله (1393)، «نقش شبکه‌های برون‌مرزی رسانه ملی در دیپلماسی رسانه‌ای با تأکید بر شبکه‌های العالم و پرس تی وی»، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، سال بیست و یکم، شماره 3، صص120-99.
سریع القلم، محمود (1396)، «هزینه چین و آمریکا در دیپلماسی عمومی و محدودیت‌های رسانه‌ای ایران»، برگرفته از: https://www.jamaran.ir
صولت، داریوش (10 شهریور 1397)، مصاحبه شخصی با نویسنده مسئول مقاله، تهران
لکی‏زاده، صمدعلی (16 مرداد 1397)، مصاحبه شخصی با نویسنده مسئول مقاله، تهران
محمدنژاد، عباس (26 تیر1397)، مصاحبه شخصی با نویسنده مسئول مقاله، تهران
مرکز عربی مطالعات و مطالعات سیاسی (2018)،" المرکز العربی یعلن نتائج استطلاع المؤشر العربی 2018/2017"، قابل‌دسترسی در: https://www.dohainstitute.org/ar/News/Pages/ACRPS-Releases-Arab-Index-2017-2018.aspx
وبسایت دین آنلاین (8 تیر 1399)، «نگاهی به دیپلماسی عمومی ترکیه»، قابل دسترسی در:
https://www.dinonline.com/18521/%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C %D9%87/
هانتر، شیرین (9 مرداد 1397)، مصاحبه شخصی با نویسنده مسئول مقاله به صورت آنلاین
Cull, Nicholas John (2009). Public diplomacy: Lessons from the past (Vol. 12). Los Angeles, CA: Figueroa Press.
Cull, Nicholas John (2013). The long road to public diplomacy 2.0: The Internet in US public diplomacy. International Studies Review, 15(1), 123-139.
Dale, Helle C. ؛Ariel Cohen&  Janice A. Smith (2012). Challenging America: How Russia, China and Other Countries Use Public Diplomacy to Compete with the US. Heritage Foundation.
Departments, agencies and public bodies (2018). Retrieved from: https://www.gov.uk/government/organisations#foreign-commonwealth-office
Kroeber, Alfred Louis & Clyde Kluckhohn (1952). Culture: A critical review of concepts and definitions, Cambridge, MA: Peabody Museum.
Leonard, Mark, Catherine Stead & Conrad Smewing. (2002). Public Diplomacy. London: Central Books.
Loo, Theresa & Gary Davies (2006). Branding China: The ultimate challenge in reputation management? Corporate Reputation Review 9: 198–210
Manheim, Jarol B. & Robert B. Albritton (1983). Changing national images: International public relations and media agenda setting. American political science review, 78(3), 641-657.
Mark, Simon (2009). A greater role for cultural diplomacy (Vol. 1). Clingendael: Netherlands Institute of International Relations..
Muir, Jim (2004). Mystery death highlights divisions in Iran. BBC. Retrieved from: http://news.bbc.co.uk/1/hi/programmes/this_world/3481971.stm
Nye Jr, Joseph S (2004). Soft Power: The Means to Success in World Politics, New edition. ed. Cambridge, MA: Public Affairs.
Ociepka, Beata (2008). Public diplomacy. The International Encyclopedia of Communication.
Public Diplomacy Program Material (2018). Retrieved from: https://www.state.gov/r/pdprograms/
Rose, Martin & Nick Wadham-Smith (2004). Mutuality, trust and cultural relations. British Council.
Tiedeman, Anna (2005). Islamic Republic of Iran broadcasting: Public diplomacy or propaganda?. Fletcher Online Journal for Issues Related to Southwest Asia and Islamic Civilization, Spring, 1-7.
Vickers, Rhiannon (2004). The new public diplomacy: Britain and Canada compared. The British Journal of Politics and International Relations 6: 182–194.
Wang, Jian (2006). Managing national reputation and international relations in the global era: Public diplomacy revisited. Public Relations Review 32: 91–96
Wang, Jian (2014). Ruhe kefu Zhongguo gongong waijiao beilun. How to Deal with the Paradoxes of China’s Public Diplomacy]. Dongbeiya Luntan, 3(2014), 42-50.
Zaharna, Rhonda S. Amelia Arsenault & Ali Fisher. (2013). Relational, networked and collaborative approaches to public diplomacy. Nueva York: Routledge.
Zhang, Juyan & William L. Benoit (2004). Message strategies of Saudi Arabia’s image restoration campaign after 9/11. Public Relations Review, 30(3), 161–167