مقایسه تطبیقی سازمان اطلاعات پلیس ایران و کشور ترکیه

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

2 مدرس دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

این تحقیق به مقایسه تطبیقی سازمان اطلاعات پلیس ایران و ترکیه پرداخته است. تحقیق حاضر، پژوهشی کاربردی است که در چارچوب رویکرد کیفی و با به‌کارگیری روش تحلیل محتوا صورت گرفته است. جامعه آماری در بخش کتابخانه ­ای، اسناد ده سال اخیر سازمان‏ های اطلاعات پلیس دو کشور و مشارکت‏ کنندگان در بخش میدانی، معاونین و رؤسای ادارات آگاه به موضوع در سازمان اطلاعات فراجا، پلیس ‏بین ‏الملل‏ فراجا، پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا و افسران رابط جمهوری اسلامی ایران در کشور ترکیه بوده ‏اند. تطبیق اسناد دو سازمان موردمطالعه به صورت کاملاً هدفمند و بر اساس سه مؤلفه ساختار، محتوا و زمینه با بهره گیری از مدل سه ‏شاخگی صورت پذیرفت. روش تجزیه و تحلیل داده ­ها تحلیل محتوای جهت‏ دار اسناد و مصاحبه­ ها بود. یافته ­ها نشان داد وجوه اشتراک دو سازمان اطلاعاتی پلیس کشورهای موردمطالعه، در شاخص­ های سلسله مراتب اختیارات، نوع اقدامات و اهداف مشترک و وجوه افتراق در رسمیت، تخصصی ‏بودن، تقسیم کار، پیچیدگی، تمرکز، حرفه­ ای ‏بودن، اندازۀ تکنولوژی، محیط، استراتژی، فرهنگ سازمانی و رشد و بلوغ است. نتایج نشان می‏ دهد سازمان اطلاعاتی پلیس ایران می ­تواند با شناخت نقاط ضعف و تقویت آنها که بیشترحول محور کمبود نیروی انسانی و کم ‏رنگ ‏بودن استفاده از فناوری است و تقویت روحیۀ اعتقادی که همان نقطه قوت این سازمان است، موفقیت‌‏های به ‏سزایی را کسب کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Police Intelligence Organizations in Iran and Turkey

نویسندگان [English]

  • abolfazl pourmanafi 1
  • Mehdi Javaheri 1
  • Ebrahim Ghorbani 2
1 Faculty member of Amin Police Academy & member of the Scientific Association for Police Research
2 Instructor of Amin Police Academy & member of Scientific Association for Police Research.
چکیده [English]

This paper is a comparative study of the Police Intelligence Organizations of Iran and Turkey. It is an applied study that utilized a qualitative approach and content analysis method. The library research section considered documents from the last ten years of the police intelligence organizations of both countries. Participants in the field section included deputy heads and heads of departments knowledgeable about the subject in Iran’s Police Intelligence Organization, Iran’s Interpol, Iran’s Anti-Narcotics Police, and Iranian liaison officers in Turkey. The comparison of documents from the two organizations was targeted and based on structure, content, and context using a three-pronged model. The data analysis method was a content analysis of documents and interviews. The results show that the police intelligence organizations of Iran and Turkey share commonalities in their hierarchy of authority, actions, and goals. However, differences can be observed in their formality, specialization, division of work, complexity, concentration, professionalism, technology use, environment, strategy, organizational culture, growth, and maturity. The findings also suggest that by recognizing and addressing its weaknesses - primarily related to a shortage of manpower and technology - and by reinforcing its spirit of belief, Iran's police intelligence organization can achieve significant success.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comparative Study
  • Content Analysis
  • Intelligence Organization
  • Islamic Republic of Iran
  • Turkey
اشتری، حسین و علی سعادت (1394)، چارچوب تئوریک مفهوم اطلاعات استراتژیک و تأثیر آن در سیاست‏های مبارزه با تروریسم، فصلنامه علمی مطالعات بین‏المللی پلیس، دوره 6، شماره21 ، صص 9-27.
افتخاری، اصغر و علیرضا قدرت‏آبادی (1395)، نقش سازمان‌های اطلاعاتی در تأمین امنیت نرم، فصلنامه پژوهش‏های حفاظتی و امنیتی، دوره 5، شماره17، صص 23-40.
جواهری، مهدی و محمد قربانی (1401)، جامعه اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا ساختارها و کارکردها بر اساس آخرین تغییرات در سال 2022، فصلنامه علمی پژوهش‏های اطلاعاتی و جنایی، دانشگاه علوم انتظامی امین.
جواهری، مهدی، نجات امیری و رضا حسین‏پور (1401)، مؤلفه‏های تأثیرگذار بر به‏کارگیری داده‏های اطلاعاتی با تأکید بر مدیریت دانش، فصلنامه علمی پژوهش‏های اطلاعاتی و جنایی، دوره 17،شماره67، صص 59-84.
دگوتاش، جیم (1389)، مطالعه تطبیقی آموزش پلیسی در کشورهای (انگلیس و آمریکا و ترکیه)، ترجمه امید جعفری، فصلنامه علمی مطالعات بین‏المللی پلیس، دوره1، شماره3، صص 143-162.
زارع مهدوی، قادر و محمد سهرابی (1399)، واکاوی سیاست‏ها و نهادهای مبارزه با قاچاق کالا در ایران، ترکیه و چین، فصلنامه علمی مطالعات بین‏المللی پلیس، دوره 11، شماره44، صص 72-89.
سایت رسمی پلیس جمهوری ترکیه به نشانی اینترنتی: https://polis.osce.org/country-profiles/turkey.
شهبازی، نجفعلی و دیگران (1400)، شفافیت و امنیت اقتصادی؛ تحلیل کارکردی سازمان‏‏های اطلاعاتی، فصلنامه مطالعات راهبردی، دوره24، شماره 94، صص 114-154.
صفیلو، محمدباقر (1398)، مقایسه تطبیقی سازمان‏های اطلاعاتی ایران، پایان‏نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم انتظامی امین.
قربانی، ابراهیم (1396)، ارتقای اشراف اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا، طرح پژوهشی، دانشگاه علوم انتظامی امین.
قربانی، ابراهیم و دیگران (1400)، مقایسه تطبیقی قانون کنترل مواد روانگردان جدید (NPS) (مرور سیستماتیک بر اقدامات 13 کشور پیشرو در امر مقابله با مواد روان گردان جدید)، فصلنامه علمی مطالعات بین‏المللی پلیس، دوره 12، شماره 47، صص 253-277.
مک لین، ایان (1387)، فرهنگ علوم سیاسی، ترجمه حمید احمدی، تهران: میزان.
منظمی‏تبار، جواد (1399)، مطالعه تأثیر فساد و جرایم یقه‏سفیدان بر اقتصاد و امنیت ملی، فصلنامه علمی مطالعات بین‏المللی پلیس، دوره10، شماره 38، صص 81-101.
میرمحمدی، مهدی (1390)، سازمان‏های اطلاعاتی و سیاست‌خارجی: چارچوبی برای تحلیل، فصلنامه مطالعات راهبردی، دوره 14، شماره 53، آذر 1390، صفحه 191-227