بیداری اسلامی و تغییر رژیم‌های عربی؛ عوامل و زمینه‌ها

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این مقاله، از منظر تاریخی و جامعه‌شناختی به تبیین عوامل و زمینه‌های تغییر رژیم در جوامع عربی خاورمیانه در جریان تحولات بیداری اسلامی می‌پردازد. پرسش این است که تحول این جوامع که با عنوان بیداری مردم مسلمان خاورمیانه از آن یاد می‌شود، تحت تأثیر کدام عوامل و زمینه‌ها شکل گرفته است. نویسنده، این عوامل و زمینه‌ها را به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم کرده و آنها را شامل تداوم چند دهه حکومت‌های نادرست، انحصار قدرت و ثروت، تحول فکری ـ فرهنگی ملت عرب، کسری دموکراسی در کشورهای عربی، دخالت قدرت‌های بزرگ در پوشش همکاری، سیاست خارجی صلح‌جویانه در قبال رژیم صهیونیستی و انقلاب اسلامی مردم ایران دانست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Islamic awakening and Arab change: causes and contexts

نویسندگان [English]

  • Ali Adami
  • Mahdy Yazdanpanah
  • Adel Jahankhah
چکیده [English]

this article tries to explain regime change in Middle East Arab societies, using historical and sociological approach. The question of article is that: which factors or contexts has shaped Islamic awakening in these societies? Author argues that tow sets of internal and external factors caused the event, including: decades of bad governments experience, monopoly of power and wealth, cultural and intellectual developments in Arab nations, peaceful foreign policy toward Israel and Islamic revolution in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic awakening
  • Regime change
  • Arab dictatorship
  • democracy deficit
  • international support