جنبش اخوان المسلمین و آینده سیاست خارجی مصر

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

این مقاله، ضمن بررسی اجمالی تاریخچه جنبش اخوان المسلمین مصر به عنوان مدخلی بر بحث، به جایگاه این جنبش در روند تحولات بیداری اسلامی در این کشور می‌پردازد و تلاش دارد نقش آن را در آینده سیاست خارجی مصر تبیین نماید. پرسش اصلی نویسنده این است که جایگاه و نقش اخوان المسلمین در تحولات اخیر مصر چیست و چگونه این جنبش، به رغم ضربات سنگین وارده در مقاطع مختلف از سوی حکام مصر، توانسته در تحولات بیداری اخیر در این کشور، نقش مثبت و تأثیرگذار ایفا کند و حتی بر کرسی ریاست جمهوری نیز تکیه  بزند؟ بحث اصلی مقاله این است که شرایط فعلی جامعه مصر، با عنایت به عوامل فعال صحنه سیاسی از سلفی‌های تندرو گرفته تا اخوان و لیبرال‌ها، سیاست خارجی این کشور در قبال مسائل استراتژیک نظیر مسئله فلسطین، آینده روابط مصر و اسرائیل، نوع رابطه با آمریکا و از سرگیری روابط با ایران، چگونه رقم خواهد خورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Muslim brotherhood movement and future of Egypt foreign policy

نویسنده [English]

  • Mohammad Mahmoodian
چکیده [English]

this article after reviewing history of Muslim brotherhood movement as an introduction, tries to explain status of this movement in Islamic awakening and its role in the future foreign policy of Egypt. The main question of author is that: what is the status and role of Muslim brotherhood movement in recent upheavals in Egypt? And how this movement could play a positive role in recent awakening developments and even take the office of presidency, despite brutal and heavy strokes by the Mubarak regime? Author, as his main argument, tries to evaluate and estimate foreign policy of Egypt in strategic issues such as Palestine, relations with Israel, relations with USA and relations with Iran.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Egypt
  • Islamic awakening
  • Muslim brotherhood
  • Foreign Policy
  • Iran
  • USA
  • Palestine