انحراف از نوعثمانی‌گرایی و کودتا در ترکیه

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار علوم سیاسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

hز نظر این مقاله، کودتای 15 ژوئیه در ترکیه ناشی از انحراف در مفهوم نوعثمانی‌گرایی و تیپ ایده‎آل آن بوده است. در واقع، این مفهوم بعد از سال 2002 در قالب چهار مدل الهام‏بخشی، فعال‌گرایی غیراجبارآمیز، فعال‌گرایی اجبارآمیز و مدل جوانک بزدل در دو عرصه داخلی و خارجی عمل کرده است، که سه مدل آخر با انحراف در مدل الهام‏بخشی، زمینه‌های کودتا را فراهم کردند. ضدکودتای اردوغان هرچند سبب تضعیف جامعه مدنی خواهد شد، اما توان زایل‏کردن آن را ندارد، بلکه صرفاً پیش‏روی آن را به تأخیر می‌اندازد. سیاست‌های اردوغان در برساختن تیپ ایده‎آل نوعثمانی‌گرایی به عنوان الگویی در دو حوزه داخلی و خارجی، با تناقض روبه‏روست و در آینده نه چندان دور گرفتار ظرفیت‎های کارای همین جامعه مدنی شده و قدرت را واگذار خواهد کرد. دوران اردوغان از این پس دوران تمرکز بر بحران‌های داخلی از منظر پلیسی و تساهل منفعلانه در سیاست خارجی خواهد بود.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Deviation from Neo- Ottomanism and the Coup d'état in Turkey

نویسنده [English]

  • Siamak Bahrami
چکیده [English]

 
  of the paper believes that the July 2016 Coup in Turkey is a result of deviation from Neo-Ottomanism and its prototype model. In fact the concept grew up after 2002 in the following models: Aspirational model, Optional Activism, Forced Activism and finally Coward Teenager model at domestic and external levels and actually the coup was led by the three latters along with a deviation from the first, aspirational model.
President Erdogan actions against the coup although will weaken the civil society but will not eradicate it at all. They will just delay civil society's advancement.
Erdogan' policies to realizing a prototype Neo-ottoman political system will face a contradiction and in a very near future they will loose in favor of the civil society. Erdogan' era from now on will have to focus on internal crises while being passive in the field of foreign policy.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neo- Ottomanism
  • Coup de Eta
  • Turkey
  • Prototype Model