امنیت حقوق مالکیت و توسعه ‏نیافتگی در ایران

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد توسعه دانشگاه الزهرا

2 دانشیار اقتصاد دانشگاه الزهرا

3 ستاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف این مقاله بررسی وضعیت امنیت حقوق مالکیت در ایران بین سال‏های 1304 تا 1390 و تأثیر آن بر توسعه‏نیافتگی کشورمان است. در این راستا، متغیرهای حاکمیت قانون، کنترل فساد، بی‌طرفی دادگاه‌ها، استقلال دستگاه قضائی، چشم‌انداز سرمایه‌گذاری و دسترسی به وام و اعتبارات در دوره یادشده، انتخاب و ارزیابی شده‌‌اند. فرضیه مقاله این است که وضعیت نامطلوب متغیرهای یادشده در طول دوره بررسی موجب تعرض به امنیت حقوق مالکیت به‏ویژه حقوق مالکیت بخش‏های مولد شده است. ناامنی حقوق مالکیت به رشد بخش‏های نامولد، افزایش رانت‏جویی، عدم رشد ابداع و کارآفرینی و استمرار توسعه‏نیافتگی در ایران انجامیده است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Property Right Security and Underdevelopment in Iran

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Sorkhedehi 1
  • Hussein Raghfar 2
  • Farshad Momeni 3
1 .
2 .
3 .
چکیده [English]

The paper intends to discuss about the property right security in Iran during 1925 – 2011 and its implications in terms of Iran’s underdevelopment. Therefore, different variables are considered and discussed such as, rule of law, fight against corruption, the courts’ impartiality and independency, investment prospect and finally access to financial resources and loans. In this way, the assumption of the author is that undesired circumstances of the said elements in the above period have led to aggressions against property right, specially the property right of the production sector. This insecurity has caused growth of unproductive sector and increase in renrier sector; it has prevented any initiatives and entrepreneurship the result of which is underdevelopment of Iran.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
  • Insecurity
  • Ownership Right
  • Dual Balance
  • Productive Sector
  • Development
احمدی امویی، بهمن (1382)، اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران؛ در گفتگو با عزت‏الله سحابی، محسن نوربخش، حسین عادلی، مسعود روغنی زنجانی، مسعود نیلی، محمدعلی نجفی، تهران، انتشارات گام نو.
اشرف، احمد (1359)، موانع تاریخی رشد سرمایه‏داری در ایران دوره قاجاریه، تهران ، انتشارات پیام.
آبراهامیان، یرواند (1377)، ایران بین دو انقلاب: درآمدی بر جامعه‏شناسی سیاسی ایران معاصر، ترجمه احمد گل‏محمدی و محمد ابراهیم فتاحی ولیلایی، تهران، نشر نی.
بندیک، ریچارد الیوت (1394)، تأمین مالی صنعتی در ایران، ترجمه اصلان قودجانی، مرکز مطالعات و بررسی‏های اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی.
بهداد، سهراب، نعمانی، فرهاد (1393)، طبقه و کار در ایران، ترجمه محمود متحد، انتشارات آگاه، چاپ دوم.
حاجی‏یوسفی، امیرمحمد (1387)، دولت، نفت و توسعه اقتصادی در ایران، تهران، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
حسینی، سید محمدرضا و محمدی نجف آبادی، عبدالمجید (1392)، تأثیر حقوق مالکیت در رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه: زمینه‏ها و موانع، فصلنامه برنامه‏ریزی و بودجه، 18 (2).
دادگر، یداله و ندیری، محمد (1393)، تأثیر نهادهای حقوق مالکیت و نهادهای قراردادی بر رشد اقتصادی با تأکید بر ایران، فصلنامه سیاست‏های راهبردی و کلان، سال دوم، شماره 7.
دسوتو، هرناندو (1389)، راه دیگر، ترجمه جعفر خیرخواهان، تهران، نشر نی.
دسوتو، هرناندو (1393)، راز سرمایه (چرا سرمایه‏داری در غرب موفق می‏شود و در جاهای دیگر شکست می‏خورد؟) ترجمه فریدون تفضلی، ‌تهران، ‌نشرنی، چاپ پنجم‌.
دینی ترکمانی، علی (1371)، تحولات ساختاری و اقتصاد ایران، نشریه بررسی‏های بازرگانی، شماره 65.
رنانی، محسن (1376)، بازار یا نابازار: بررسی موانع نهادی کارایی نظام اقتصادی بازار در اقتصاد ایران، سازمان برنامه و بودجه،‌ مرکز مدارک اقتصادی- اجتماعی و انتشارات تهران.
سعیدی، علی‏اصغر و شیرین‏کام، فریدون (1395)، موقعیت تجار و صاحبان صنایع در دوره پهلوی: زندگی و کارنامه محمد تقی ایراوانی، تهران، انتشارات گام نو.
سیف، احمد (1390)، استبداد و مسئله مالکیت در ایران، تهران، نشر رسانش.
سیف، احمد (1392)، قرن گمشده؛ اقتصاد و جامعه ایران در قرن نوزدهم، تهران، نشر نی.
شاکری ، عباس (1395)، مقدمه‏ای بر اقتصاد ایران، تهران، انتشارات رافع، چاپ اول.
شهبازی، عبدالله (1384)، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، تهران، انتشارات اطلاعات، چاپ هجدهم.
صامتی، مجید، شهنازی، روح‏اله، دهقان شبانی، زهرا (1389)، امنیت حقوق مالکیت، قوانین و مقررات و رشد اقتصادی، فصلنامه پژوهش‏های اقتصادی ایران، سال 15، شماره 44.
صمدی، علی حسین، رنانی، محسن و دلالی اصفهانی، رحیم  (1389)، مفهوم و آثار اقتصادی حقوق مالکیت: رویکرد نهادگرایی، فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 40، شماره 1.
عسگری، محمود (1383)، درآمدی بر اقتصاد سیاسی امنیت ملی، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال هفتم، شماره اول.
عظیمی، حسین (1390)، مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران، تهران، نشر نی، چاپ دوازدهم.
عظیمی، میکائیل (1394)، روایت سازمانی که بود، تهران، انتشارات کویر، چاپ اول.
فوران، جان (1387)، مقاومت شکننده؛ تاریخ تحولات اجتماعی ایران از صفویه تا سال‏های پس از انقلاب اسلامی، ترجمه احمد تدین، تهران، نشر رسا، چاپ هشتم.
کاتوزیان، محمدعلی (1384)، اقتصاد سیاسی ایران: ‌از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی،‌ ترجمه محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، تهران، نشر مرکز، چاپ یازدهم‌.
کارشناس، مسعود (1382)، نفت، دولت و صنعتی‏شدن در ایران، ترجمه علی‏اصغر سعیدی و یوسف حاجی عبدالوهاب، انتشارات گام نو.
کدی، نیکی (1369)، ریشه‏های انقلاب ایران،‌ ترجمه عبدالکریم گواهی، تهران، نشر قلم.
گزارش اتاق بازرگانی و صنایع و معادت ایران (1387)، تورم در ایران و پیامدهای آن بر تولید و اقتصاد،‌ کمیسیون اقتصاد کلان.
نوبخت، محمدباقر، غلامی، نتاج، امیری، سعید، مجیدزاده، رضا (1390)، ارزیابی روند توسعه ایران در سده اخیر با تأکید بر نظریه آشوب و نظریه بازی، فصلنامه راهبرد، سال بیستم، شماره 59.
نورث، داگلاس سی (1379)، ساختار و دگرگونی در تاریخ اقتصادی، ترجمه غلامرضا آزاد ارمکی، نشر نی، تهران، چاپ اول.
نورث، ‌داگلاس سی (1385)، نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی،‌ مترجم محمدرضا معینی،‌ تهران،‌ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،‌ چاپ دوم.
نورث، داگلاس سی، والیس، جان جوزف، وب، استیون بی، وینگاست، باری آر (1395)، سیاست، ‌اقتصاد و مسائل توسعه در سایه خشونت، مترجمان محسن میردامادی و محمد حسین نعیمی‏پور، ‌تهران،‌ انتشارات روزنه، چاپ اول.
یوسفی، محمدقلی (1394)، استراتژی‏های رشد و توسعه اقتصادی، نشر نی، ‌چاپ سوم.
Beblawi, Hazem (1987), The Rentier State in the Arab World, in: Hazem Beblawi and Giocomo Luciani, The Arab State, New Yourk: Groom Helm.
Beseley, T and M. Ghtak (2009), Property Rights and Economic Development, CEPR Discussion Papers.
Chemin. M.  (2009), the Impact of the Judiciary on Entrepreneurship: Evaluation of Pakistans "Access to Justice Programme, Journal of Public Economics, Volume 93, Issues 1–2.
Commons R. (1931), Institutional Economics, American Economic Review, 21 (4).
Commons R. (1934), The Economics of Collective Action, The university of Wisconsin press, Ltd.27-29 Whitman Street, London.
Global Competitiveness Index, Historical Dataset (GCI), World Economic Froum.
Gwarthney, J. Holcombe, R., and Laeson, R. (1998), The Scope of Government and Wealth of Nations, Cato Journal, Vol 18, No 2.
Heitger, B. (2004), Property Rights and the Wealth of Nations: A Cross Country Study, The Cato Journal, vol. 23.
North, D, Wallis, J., Webb, S., Weingast, B. (2006), A Conceptual Framework for Interpreting, Recorded Human History, NBER, Working Paper Series, No.12795.
North, D, Wallis, J., Webb, S., Weingast, B. (2009), Violence and Social Orders: A Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human History, New York: Cambridge University Press.
Wedel. Janine (1998), Aid to Russia, Foreign Policy in Focus, http://fpif.org/aid_to_russia/.
Weingast, B and Marshall, William (1989), The Industrial Organization of Congress, Journal of Political Economy, Vol. 96, No. 1.
Williamson, Oliver (2000), The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead, Journal of Economic Literature, 38 (3).