تحریم؛ ابزار آمریکا برای تغییر محاسبه هسته‌ای ایران

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

ایالات متحده در دوره اوباما، در سیاست اعلامی خود، به دنبال تغییر محاسبات راهبردی رهبران جمهوری اسلامی ایران در برنامه هسته‌ای بوده و در این رابطه از تحریم با هدف فلج‌کردن اقتصاد ایران استفاده کرده است. بنابراین، سؤال اساسی این است که انتظار واشنگتن از کارکرد رژیم تحریم‌ها بر ضد جمهوری اسلامی ایران چیست و نتیجه نهایی آن که تغییر محاسبه است بر اساس چه مکانیسمی محقق می‌شود؟ این مقاله با بررسی سیاست‌های تحریمی، ایجاد تردید و شکاف سیاسی میان مسئولین نظام و شورش مردمی را مهمترین هدف مورد نظر آمریکا از تحمیل رژیم تحریم‌ها بر ضد ایران می‌داند و از دیپلماسی اجبار به عنوان چارچوب نظری استفاده نموده است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sanction; U.S. tool to change Iran’s nuclear calculation

نویسنده [English]

  • Mohamad Jamshidi
چکیده [English]

Obama administration it’s stated policy has been seeking to change nuclear calculations of Iran’s Leaders, and to achieve this goal has used sanctions to paralyze Iranian Economy. The main question of article is “what is the main expect of U.S.A. from function of sanction regimes against Iran? And by which mechanism is going to change Iran’s calculation?” Author argues that making political divide among Political Elites of system and Uprising are the most important goals of U.S.A. from imposing sanction regimes against Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nuclear Program
  • Sanction
  • U.S.A
  • Obama
  • Coercion diplomacy
  • uprising