سرمایه اجتماعی و امنیت ملی پایدار

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله، ارتباط سرمایه اجتماعی و امنیت ملی پایدار بررسی شده است. پرسش اینست که سرمایه اجتماعی چه سهمی در تدارک امنیت ملی پایدار دارد و مکانیسم نقش‌آفرینی آن چگونه است؟ در ابتدا به تحول مفهوم امنیت، اشاره و سپس، نقش و سهم سرمایه اجتماعی در تدارک امنیت ملی پایدار بررسی شده است. مطابق یافته‏های مقاله، نظم اجتماعی و امنیت ملی، حاصل رضایت‏مندی شهروندان و گروه‏هاست و این رضایت‏مندی در گرو وجود شبکه‌های اجتماعی نیرومند و برآمده از فرآیند مستمر، نهادمند و برخاسته از بطن جامعه است که می‌توان آنها را در چهره‌ سرمایه اجتماعی قوی مجسم کرد. دستاورد نظری مقاله نشان می‏دهد سرمایه اجتماعی، به شیوه‌های مختلف، از جمله افزایش یکپارچگی ملی، تسهیل مدیریت دشواری‏های سیاسی- اقتصادی، پیش‌گیری از انفعال سیاسی- اجتماعی، ارتقاء ظرفیت نظام سیاسی، تثبیت و ارتقای هویت ملی و تعمیق اعتماد، در پایداری امنیت ملی، نقش مستقیم دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Social Capital and Sustainable National Security

نویسندگان [English]

  • hadi abbas zade
  • kamran karami
چکیده [English]

This paper studies the relationship between social capital and sustainable national security and its main question is as follows; what is the role of social capital in promotion of sustainable national security and what are its mechanisms? In answering these questions first the challenges of modern security is discussed and then the role of social capital is considered under the said process. Based on the findings of this paper, social order and national security are outcome of citizen’s and the interest groups satisfaction and this in turn is subject to existence of powerful social networks originated in durable and institutional process which can be represented in a influential social capital. The theoretical findings of this paper indicate that social capital can directly influence sustainable national security through several ways and means including increasing the national solidarity, facilitating socio-political and economic crises management, preventing socio-political passiveness, promotion of the capacity of the system, consolidation and promotion of national identity and deepening the trust.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital
  • Sustainable National Security
  • New Security Challenges
  • Systemic Approach