مبانی بیناذهنی هویت نظام جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

در مکتب سازه‎انگاری، دولت‎ها کنش‏گران اقتصادی نیستند که بر اساس منطق پیامد، رفتار و تصمیم‎گیری می‎کنند، بلکه کنش‏گرانی اجتماعی به شمار می‏آیند که بر اساس منطق تناسب (متناسب با هویت خود) عمل می‎کنند. بنابراین، برای شناسایی یا تبیین سیاست‎ خارجی آنها در نظام بین‎الملل، بایستی ابتدا به منابع بیناذهنی شکل‎دهنده به هویتشان توجه کنیم، منابعی که می‎تواند در دو سطح ملی و بین‎المللی بر شکل‎گیری هویت دولت تأثیرگذار بوده و باعث رفتار خاصی از سوی آن شود. هدف اصلی این مقاله، بررسی منابع بیناذهنی قوام‎دهنده به هویت نظام جمهوری اسلامی ایران با تمرکز بر سطح داخلی است. منابعی که این نوشتار آنها را به طورکل به دوبخش نسبتاً مجزا، اما دارای تأثیر متقابل بر یکدیگر تقسیم می‎کند.


بخش اول این منابع شامل هنجارها و آموزه‎هایی است که از فرهنگ مذهبی- اسلامی سرچشمه می‎گیرند و بخش دوم نیز شامل ایستارها و ادراکات موجود در فرهنگ سیاسی ایرانیان است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Inter-subjective Foundations of Identity in the Islamic Republic of Iran

نویسنده [English]

  • Elham Rasouli Thaniabadi
چکیده [English]

According to the constructivism, the states are not like economic actors who make decisions and behave due to the consequence logic, but they are social actors who have act based on relevance logic (their own identity). Therefore, to appreciate the foreign policy of the states, first one should bear in mind the Inter-subjective foundations of their identity; the foundations that can influent the shape of the identity and lead towards a special behaviour at the national and international levels. The purpose of this paper is to study the Inter-subjective foundation of identity in the Islamic Republic of Iran mainly in the domestic level. Accordingly, the author argues that these foundations are divided in two separate categories, however, with mutual influence. The first category contain the norms and doctrines which are originated totally from the religious-Islamic and especially Shiite sources and the second category are attitudes and understandings with the political culture of the Iranian people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identity
  • Identity Foundations
  • The Islamic Republic of Iran
  • Political Culture