چندجانبه¬گرایی و روابط فراآتلانتیک در افغانستان

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

نوشتار حاضر با طرح این سؤال که روی کار آمدن اوباما و اتخاذ سیاست چندجانبه‌گرایی جدید چه دستاوردهایی در حل مسئله افغانستان برای دو سوی آتلانتیک به همراه داشته، به این پاسخ رسیده است که اتخاذ چنین سیاستی منجر به هر چه نزدیکترشدن دیدگاهها و ارائه راهکارهای مشترک و همکاری مؤثرتر دو سوی آتلانتیک در حل مسئله افغانستان شده است. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد چندجانبه‌گرایی مؤثر در افغانستان زمانی به موفقیت دست خواهد یافت که سرمایه‏گذاری بزرگ اروپا از نظر «قدرت سخت» و تعهد بیشتر آمریکا به «قدرت نرم» را در پی داشته باشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Multilateralism and Trans Atlantic Relationship in Afghanistan

نویسندگان [English]

  • Yaser Nooralivand
  • Ali Khalilipour Roknabadi
چکیده [English]

This paper intends to answer the question that what the election of President Obama and the new multilateral policy have resulted inAfghanistan. The answer is that this policy has brought the transatlantic views more closely to each other and led them to more joint actions and cooperation. On the other hand, the effective multilateralism will get success only if the Europeans invest more on hard power and theUSto be committed to pay more attention on soft power.


 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Unilateralism
  • Multilateralism
  • Security Strategy
  • Terrorism
  • Trans-Atlantic Relationship
  • Afghanistan