تهدیدات سیاسی امنیت ملی از دیدگاه امام خمینی (ره)

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این مقاله، عوامل تهدید و آسیب‏پذیری سیاسی امنیت ملی از دیدگاه امام خمینی(ره) را مورد بررسی قرار می‏دهد. احصای گونه‏های مختلف تهدیدات سیاسی که از نظر امام(ره) متوجه امنیت ملی و مراجع گوناگون آن است، نشان می‏دهد برداشت ایشان با رویکرد سنتی، فاصله بعید و بر عکس، با رویکرد مدرن و نرم‏افزاری قرابت زیادی دارد، زیرا امام (ره) برای منابع تهدیدات داخلی اهمیتی بیش از منابع خارجی تهدید قائل هستند و گونه‏های تهدید را منحصر در تهاجم نظامی خارجی نمی‏دانند، بلکه با تکیه بر نقش دین و مردم در قوام یا زوال امنیت ملی، تشتت و نااستواری داخلی، فاصله‏گرفتن از اسلام، مشارکت‏ناپذیری مردم، بیگانه‏گرایی و وابستگی فکری مراکز تولید اندیشه و انشقاق گروههای مرجع را از مهم‏ترین عوامل تهدید سیاسی امنیت ملی به شمار می‏روند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Political Threats against National Security from Imam Khomeini’s Perspective

نویسندگان [English]

  • Ali Karimi Melleh
  • Akbar Babayee
  • Kaveh Amirkhani
چکیده [English]

This paper studies the political threat and vulnerability of national security from Imam Khomeini’s perspective. Enlisting a variety of political threats from the said perspective will show that his perception was so close to modern approaches rather than traditional ones. As for Imam Khomeini the domestic sources of insecurity was more important than external ones and also he did not believe that threats are only limited to  military invasion by other states but due to the role of religion and the people in either strengthening or weakening the national security, for Imam Khomeini domestic unrest, taking distance from Islam, lack of political participation, alienation and dependence of the think tanks to foreigners are the main political threats against national security.


 

کلیدواژه‌ها [English]

  • national security
  • Imam Khomeini
  • threat
  • vulnerability
  • Software Approach