دیالکتیک امت و ملّت در آراء امام خمینی(ره)

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

مبانی تقسیم‏بندی و مرزبندی در تفکر اسلامی و فقه سیاسی، عقیده است و بر این اساس، جهان به دو قلمرو دارالاسلام و دارالکفر / دارلشرک تقسیم می‏شود. از سوی دیگر، در جهان معاصر، ممالک اسلامی به دهها کشور جداگانه تقسیم شده‏اند. چگونگی سازگار‏کردن این تقسیم بالفعل عالم اسلام به دولت‏های ملّی با اندیشه امت واحدۀ اسلامی، ذهن بسیاری از پژوهش‏گران و احیا‏گران اسلامی را مشغول کرده و برای آن راه‏حل‏‎هایی ارائه شده است. از دیدگاه امام خمینی، استراتژی وحدت اسلامی می‏تواند راه ‏حل این معضله باشد. به نظر امام، اگر مسلمین عالم، به ویژه با شنیدن پیام الهام‏بخش انقلاب اسلامی ایران از «خواب»  بیدار شوند و اختلافات جزئی و فرقه‏ای خویش را به کناری بنهند و حکومتی مبتنی بر احکام و حقایق اسلامی ایجاد کنند، به واسطه شباهت در احکام و قواعد و قوانین و اهداف و استراتژی این دول و ممالک، قراب و رابطه‏ای چنان نزدیک بین آنها برقرار می‏شود که موجودیت جدیدی پدید می‏آید و گویی حکومتی واحد بر سراسر عالم اسلامی حاکم می‏شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Ummah – Nation Dialectic in Imam Khomeini’s Views

نویسنده [English]

  • Mohammad Ali Qasemi
چکیده [English]

The principles of classification and the boundaries of Islamic thought and political jurisprudence is drawn based on belief and accordingly, the world is divided in two territories Darulislam (land of Islam) and Darulkufr (land of infidelity). On the other hand, in the contemporary world, the Islamic countries are divided into too many nations.  The way of compatibility between this division and the Islamic United Ummah has attracted the attention of many Muslim thinkers and they have offered some solutions to this dichotomy. Imam Khomeini believes that Islamic Unity is the solution for this problem. For him, if the Muslims throughout the world, inspired by the Islamic Revolution, are awaken (and acquire the Islamic truth) and put aside the minor and sectarian differences and establish an Islamic government, due to the proximity of their beliefs, rules and purposes such a close relationship will appear among them that a new entity will emerge as if only one government rules in the Muslim World.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Khomeini
  • nationality
  • Islamic Ummah
  • Unity Strategy
  • Islamic Unity