مؤلفه‏ های نظری «اقتدار ملی» در سیاست خارجی اسلامی، با تأکید بر اندیشه‏های امام خمینی(ره)

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

در این مقاله، بر اساس اندیشه‏های فقهی و آموزه‏های مکتبی امام خمینی(ره)، سعی در پردازش مؤلفه‏های نظری برای ایجاد و حفظ «اقتدار ملی» در عرصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران شده است. این نوشتار، بر اساس تکنیک‏های کتابخانه‏ای و رویکردی توصیفی، در صدد آزمون فرضیه اصلی مبتنی بر اندیشه‏های امام(ره) می‏باشد. به بیان دیگر، نشان می‏دهد ایشان در جایگاه فقیهی سیاستمدار چگونه مؤلفه‏های نظری و اصول کلی تأمین اقتدار ملی در سیاست خارجی دولت اسلامی را بر مبنای آموزه‏های فقهی پردازش نموده‏اند.بر اساس ارکان ساختار تفکر اجتماعی شیعه، یعنی «خدامحوری» و «تکلیف‏گرایی»، اندیشه امام(ره) در سیاست خارجی به چهار مؤلفه نظری، یعنی «نفی سبیل»، «ظلم‏ستیزی»، «عزت اسلامی و سیادت دینی» و «دعوت به اتحاد مسلمین»، رهنمون شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Theoretical Elements of National Authority in Islamic Foreign Policy, with a Focus on Imam Khomeini’s Thought

نویسنده [English]

  • Hossein Khani
چکیده [English]

The paper aims at analyzing the elements of national authority, in the field of foreign policy, based on Imam Khomeini’s doctrine and thinking. Utilizing documentary and descriptive methods, this paper examines the main hypothesis based on Imam Khomeini’s thinking. In fact, the paper shows how Imam Khomeini, as a politician and jurisprudent has raised the elements and general principals of national strength in the field of foreign policy.  Based on the main elements of Shite social thinking, namely, “God Oriented” and “Task Oriented”, Imam Khomeini’s views in the field of foreign policy comprises the following components: Nafy –e- sabil (Denial of Rule of Infidels), Anti-oppression, Islamic Dignity and Religious Lordship, and Invitation to Muslim Unity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Khomeini
  • Foreign Policy
  • National Authority
  • God Oriented
  • Task Oriented
;lsijhydrf