مؤلفه‏ های نظری «اقتدار ملی» در سیاست خارجی اسلامی، با تأکید بر اندیشه‏های امام خمینی(ره)

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

در این مقاله، بر اساس اندیشه‏های فقهی و آموزه‏های مکتبی امام خمینی(ره)، سعی در پردازش مؤلفه‏های نظری برای ایجاد و حفظ «اقتدار ملی» در عرصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران شده است. این نوشتار، بر اساس تکنیک‏های کتابخانه‏ای و رویکردی توصیفی، در صدد آزمون فرضیه اصلی مبتنی بر اندیشه‏های امام(ره) می‏باشد. به بیان دیگر، نشان می‏دهد ایشان در جایگاه فقیهی سیاستمدار چگونه مؤلفه‏های نظری و اصول کلی تأمین اقتدار ملی در سیاست خارجی دولت اسلامی را بر مبنای آموزه‏های فقهی پردازش نموده‏اند.بر اساس ارکان ساختار تفکر اجتماعی شیعه، یعنی «خدامحوری» و «تکلیف‏گرایی»، اندیشه امام(ره) در سیاست خارجی به چهار مؤلفه نظری، یعنی «نفی سبیل»، «ظلم‏ستیزی»، «عزت اسلامی و سیادت دینی» و «دعوت به اتحاد مسلمین»، رهنمون شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


;lsijhydrf