تحلیل فضایی مخاطرات محیطی و بحران¬های بوم¬شناسی در ایران

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

ساختارهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جوامع، نقش فزاینده‏ای در تحولات بوم‏شناسی یافته‌اند. داده‌ها و یافته‌های موجود گویای فزایندگی دامنه مداخلات انسانی در فروسایی و تخریب محیط زیست محلی و کروی است. پیامدهای ویرانگر این مداخلات، امنیت انسانیِ گستره اسکان بشر را به چالش کشانده و بحران محیط زیست را در جایگاه یکی از مصادیق امنیتی چندلایه برکشیده‌ و تعادل محیط را آشفته کرده است. در ایران، روند تخریب محیط زیست در طول چند دهه اخیر افزایش بی‏سابقه‌ای یافته، به گونه‌ای که در بسیاری از موارد، کشورمان پیشگام دیگر کشورهاست. بیشتر این آمارها محصول برآیند موقعیت جغرافیایی و توپوگرافی سرزمین ایران، کم‌توجهی به نقش جستار پایداری محیط در طراحی واجرای سازه‌ها و فضاها، ناآگاهی عمومی و کم‌توجهی سازمان‌های دولتی است. به نظر می‌رسد تداوم این وضعیت، دست کم در دو دهه آینده، کشور را با چالش‌های امنیتیِ محیط‏محورِ پرهزینه و زمان‌بر رویارو خواهد کرد که از پایداری و ثبات نیز برخوردار هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Spatial Analysis of the Environmental Risks and Ecological Crises in Iran

نویسنده [English]

  • Morad Kaviani Rad
چکیده [English]

The political, cultural and economic structures have got increasing role in ecological developments. The existing data and findings are indicating the scope of devastative role of the human beings in degradation of the environment at the local as well as global level. As an implication of this role, the human security has been challenged globally and the environmental crisis has emerged in the multilayer security situation and finally the balance of the environment has been disordered. Unfortunately, the trend of the environment degradation has been increasing inIranduring the recent decades; as such we are the worst in some cases. Most of the above results are due to geographic location and topography of the land inIran, less attention to sustainability of the environment in planning and construction of the buildings, public unawareness and weak attention of the governmental organizations. Therefore, it seems that continuity of this situation, at least in the next two decades, will face the country with durable, costly and long lasting security challenges.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Challenges
  • Human Security
  • Depletion
  • Environmental Risks