سلفی‏گری در عراق و تأثیر آن بر جمهوری اسلامی ‏ایران

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

شکل‏گیری سلفی‏گری، یکی از مهم‏ترین رویدادهای ایدئولوژیکی و فکری تاریخِ مسلمانان به شمار می‏آید که توانسته است به پشتوانة ادبیات فقهی و کلامی و نیز نشانه‏شناسی متکی بر شبکة معناییِ گسترده، نیاز به گرایش‏ها و جریان‏های سیاسیِ سلفی را مجسّم و آنها را در اشکال روز، بازتولید کند. در این میان، عراق با موقعیت حساس و وابستگی‏های عمیق ژئوپلتیکی متقابل با جمهوری اسلامی ایران، یکی از معدود کشورهایی است که همواره از بدو شکل‏گیریِ ایدة سلفی‏گری درگیر آن بوده است؛ به طوری که پس از اشغال عراق، این کشور به کانون اصلی فعالیت گروه‏های سلفی تبدیل شد و این جریان در تلاقی و همپوشانی با مدارهای قدرتمند سلفی‏، در جایگاه مهمترین بازیگر غیردولتی در صحنه تحولات عراق قرار گرفت. اینگونه نقش‏آفرینی در حلقة اولِ جغرافیای سیاسیِ ایران، واجد پیامدهای مهم برای جمهوری ‏اسلامی ایران است. متن حاضر، این تأثیرات را مورد توجه قرار داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Salafism in Iraq and Its Impact on Islamic Republic of Iran

نویسنده [English]

  • Seied Bager Seiednejad
چکیده [English]

Salafism is one of the most important ideological events in the history of Islam. Its supporters insist on the necessity of the Salafist approaches, trends and movements based on the feghi literature. They reproduce this literature in accordance with the current events.Iraqthat has a critical geographical and geo-political position and close mutual relations with Iran, has been confronting Salafism since its formation. So, after USinvasion, it has become a nest for the Salafist activities. These activists that can be considered the most prominent non-governmental actors in the present events of Iraq cooperate with other Salafi groups of the region and the world. The writer discusses the developing role and activities of these groups and their geo-political and ideological impact on Iran considering the growth of Salafism in the years after 2003.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geo-politic realities
  • Iraq
  • Iran
  • Geo-politic Shia
  • Salafism
  • Al Qaeda