امنیت ملی و حقوق متهم؛ مطالعه تطبیقی آئین دادرسی در قبال اقدامات تروریستی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

پیوند تنگاتنگ قوانین‏ کیفری با امنیت ملی برای پیکار با اقدام‏های تروریستی، چهره مرکبی از حقوق کیفری پدید آورده که به واسطه آن، هرچند این قانون‏ها و به ویژه، مقررات شکلی آن افزاری برای بازداشتن دست‏اندازی دولت‏ها به حقوق و آزادی‏های فردی به شمار می‌آید، ولی در همان حال، وسیله‌ای است برای قدرت تا اقدامات سخت‏گیرانه و تدابیر محدودکننده به نفع امنیت ملی را مشروعیت بخشد.قوانین ضد تروریسم به بهانه اینکه تروریست‌ها، مجرمین خطرناک، سازمان‏یافته، متعصب و غیر قابل اصلاح هستند و غالباً مورد حمایت مادی و معنوی مردم یا دولت‏ها قرار می‏گیرند، آیین دادرسی سخت و محدودکننده‌ای به کار گرفته‏اند که نه تنها مظنونان تروریستی را دربرگرفته، بلکه نشانه‌های آن بر حقوق و آزادی‏های شهروندان نیز بروز کرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

National Security and Rights of the Accused; A Comparative Study of Trial Procedure against Terrorist Actions

نویسنده [English]

  • Hassan Alipour
چکیده [English]

The close relationship between the criminal law and national security in fight against terrorism has produced a mixed picture of criminal law by which although the relevant regulations are preventing governments from interfering in individual rights and freedoms, however they provide a pretext for justification of their authoritative and limitative actions in favor of national security.In this way, due to some characteristics of terrorist groups like dangerousness, organization, biasness and un-modifiability, anti– terrorist laws consist of some tough regulations regarding terrorists which are finally affecting freedom and rights of the ordinary citizens

کلیدواژه‌ها [English]

  • Terrorist Actions
  • national security
  • the Accused for Terrorism
  • Criminal Trail Procedure