سازمان جهانی تجارت و مسأله منطقه‏ گرایی در اپک

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

نحوه تعامل چندجانبه‏گرایی حاکم بر گات / سازمان جهانی تجارت و منطقه‏گرایی حاکم بر گروه‏بندی‏های ترجیحی، یکی از مسایل مهم و پیچیده عرصه تجارت بین‏الملل است. در حالی که چندجانبه‏گرایی بر عدم تبعیض (با تکیه بر اصول رفتار ملی و ملت کامله‏الوداد) در تجارت بین‏الملل تأکید دارد، منطقه‏گرایی به رفتارهای ترجیحی میل می‏کند. با این وجود، هر دو به موازات هم رشد کرده‏اند و اغلب دولت‏ها از هر دو گزینه در کنار هم استفاده می‎‏کنند؛ به خصوص طی یکی دو دهه اخیر که در پی مذاکرات دور اوروگوئه، توافق‏های گسترده‏ای به صورت چندجانبه به عمل آمده و سازمان جهانی تجارت جایگزین گات شده، موج نوین و گسترده‏ای از منطقه‏گرایی رشد یافته است. با وجود ناهم‏خوانی‏هایی که به صورت کلی بین چند جانبه‏گرایی و منطقه‏گرایی مطرح است، شرط «بازبودن» می‏تواند منطقه‏گرایی را در سازگاری و حتی تکمیل چندجانبه‏گرایی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The World Trade Organization and Regionalism within the APEC

نویسنده [English]

  • Aboallah Qanbarloo
چکیده [English]

The way of interaction dominant on GATT and the World Trade Organization on one hand, and regionalism within the preferred groupings on the other, are among the important and sophisticated facts in international trade. While multilateralism puts the emphasis on non-discrimination (based on national acts and Most Favored Nation Clause) in international trade, regionalism is inclined towards preferred behaviors. However, both have grown up in parallel and governments are applying both. Specially, as during the recent decades and after the Uruguay Round lots of agreements have been concluded multilaterally and the WTO has replaced GATT, we witnessed a new wave of regionalism. However, in spite of incompatibility between these two approaches, the "openness" clause can make regionalism compatible with, and even complementary to the multilateralism. The APEC is a model close to the open regionalism which by some completing steps can be an appropriate pattern in this way.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The World Trade Organization
  • Non-Discrimination
  • Multilateralism
  • Uruguay Round
  • Preferred Groupings
  • regionalism
  • Customs Union
  • Free Trade Zones
  • APEC