آسیب‏ شناسی روش‏های مبارزه با فساد اداری در ایران

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

هدف این مقاله، آسیب‏شناسی روش‏های مبارزه با فساد اداری در ایران است. در این مقاله، استدلال شده که علت اصلی ناکامی اقدامات و تلاش‏های دولت یا اثربخشی اندک آنها در آسیب‏هایی است که در مبارزه با پدیده فساد اداری، نادیده یا دست کم گرفته می‏شوند. عمده‏ترین آسیب‏هایی که در این مقاله به آنها اشاره و تحلیل شده است، عبارتند از رویکرد اخلاق‏گرایانه به فساد اداری، خطای تعمیم بوروکراسی وبری، پنهان‏کاری و شفافیت‏گریزی در رسیدگی به فساد اداری، بی‏توجهی به بعد تقاضای (شهروندان) فساد اداری، اقتدار بوروکراتیک، مخدوش‏بودن حقوق ارباب رجوع و شکنندگی بالای آن در دستگاه بوروکراسی کشور، تقلای دلسوزانه در محیط رانتی، مالکیت متمرکز رسانه‏ها و مطبوعات و اعمال محدودیت‏های دولتی بر کم و کیف گزارش‏دهی آنها، استفاده ناقص از روش‏های بازارگرا، فشار افراد و گروههای خاص برای جلوگیری از پیگیری جدی مبارزه با فساد اداری و بی‏اعتمادی به نهادها و سازمان‏های مستقل ضدفساد اداری.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Pathology of the Ways of Combating Administrative Corruption in Iran

نویسنده [English]

  • Mohammad Khezri
چکیده [English]

The main purpose of this paper is to study the pathology of the ways combating administrative corruption in Iran. There are not many countries like Iranwhich is involved in combating administrative corruption and its politicians pay that amount of attention to this problem. However, despite lots of resources dedicated to this combat in Iran, less result has been achieved. This paper argues that this is because of ignoring or less attention to the effective problems, the most important of which are as follows: ethical approach in combating corruption, generalization of Weberian bureaucracy to the reality, concealment and lack of transparency in combating administrative corruption, neglecting the citizen's demand side of administrative corruption, bureaucratic authority, weak bases of the client and its fragile feature in the bureaucracy, sympathetic attempts in a rentier environment, centralized ownership of mass media and limitations by the governments over the quantity and quality of their reports, deficient use of market-oriented mechanisms, pressure of interest groups to restrain from seriously following the combat administrative corruption and finally lack of trust to the relevant independent institutions

کلیدواژه‌ها [English]

  • Administrative corruption
  • Governmental Bureaucracy
  • Concealment
  • Rentier Environment
  • private sector