گوناگونی و انسجام ملی در جامعه ایرانی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی

نویسنده

چکیده

سرمایه‏گذاری و تدوین استراتژی برای ایجاد و ارتقاء انسجام در سطح ملی از جمله تلاش‏های دیرپای دولت‏های جدید به شمار می‏رود؛ به ویژه آنکه کمتر جامعه‏ای در جهان پساوستفالیایی کاملاً همگون و فارغ از تنوع بوده است. گوناگونی و ناهمگونی در جوامع ملی عمدتاً شامل ابعاد و انواعی چون دینی، مذهبی، قومی، زبانی و فرهنگی می‏شود و در این صورت می‏توان جامعه ایرانی را جامعه‏ای با بیشترین تنوع ممکن دانست. به بیان دیگر، پدیده گوناگونی در ایران، خود گوناگون است؛ یعنی شامل همه ابعاد آن می‏شود. بر این اساس، مقاله حاضر در پی پردازش و پیشنهاد راهکارهایی به منظور حفظ و ارتقاء انسجام ملی در جامعه ایرانی است و این مهم را با محوریت‏بخشی به مسایل اقوام، ممکن می‏داند. این امر از آن‏روست که به زعم نویسنده، قومیت و تمایز قومی در ایران کنونی، مهمترین نیرویی است که همچنان با مدنیت در سطح ملی رقابت می‏کند و از این‏رو می‏تواند بستری برای بروز خشونت داخلی و استفاده رقیبان منطقه‏ای کشورمان باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Diversity, National Coherence and Iranian Society

نویسنده [English]

  • Farzad Poursaeed
چکیده [English]

In the post -Westphaliaera, there are few unitary countries without any diversity, so new states are going to investing and providing strategy for establishing and improving the national coherency. If national diversity and heterogeneous mainly contains religious, ethnic, linguistic and cultural dimensions, so Iranian society would be as diverse as possible. As a matter of fact, it could be varieties in diversity of Iranian society in the whole dimension of the phenomena. Here the paper is trying to processing and analyzing this phenomenon and making recommendation for maintenance and evolving national coherency by focus on ethnics in Iranian society. The reason is that ethnicity and ethnic differentiation is the strong force in contrast of modernity in the national level and could be make domestic violence and providing opportunity for influencing of revival countries of Iran in the proximately region.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • National Coherency
  • Iranian Ethnicities
  • social society
  • Social Capital
  • Persian language