کلیدواژه‌ها = جمهوری اسلامی ایران
تعداد مقالات: 23
2. برآورد ضریب امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (معرفی مدل ناظم)

دوره 24، شماره 93، آذر 1400، صفحه 1-23

عبدالمحمود محمدی لرد؛ مهدی میرمحمدی


3. دیپلماسی فرهنگی و جایگاه بین‌المللی ایران

دوره 24، شماره 93، آذر 1400، صفحه 149-179

عبدالله قنبرلو


4. دوگانگی گفتمانی و تأثیر آن در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

دوره 23، شماره 89، آذر 1399، صفحه 63-86

حجر اردستانی؛ محمدرضا تاجیک؛ مسعود موسوی شفائی؛ محسن اسلامی


6. جایگزینی صنعت گردشگری با درآمد نفت؛ ضرورت تحقق امنیت پایدار

دوره 21، شماره 81، آذر 1397، صفحه 33-56

ارسلان فتحی‏ پور؛ محسن قدمی؛ عبداله هندیانی؛ علی اکبر رضایی


7. دولت ترامپ و شوروی‌سازی جمهوری اسلامی ایران؛ چرایی و چگونگی

دوره 21، شماره 81، آذر 1397، صفحه 57-102

فرزاد پورسعید؛ مهدی شاپوری


8. عربستان سعودی و بازدارندگی شبکه‏ ای علیه جمهوری اسلامی ایران

دوره 21، شماره 81، آذر 1397، صفحه 135-160

فرهاد قاسمی؛ محمدحسین جمشیدی؛ سجاد محسنی


9. روابط فراآتلانتیک پس از برگزیت و ترامپ؛ پیامد‌ها برای ایران

دوره 21، شماره 81، آذر 1397، صفحه 161-184

عزیزاله حاتم‌زاده؛ یاسر نورعلی‌وند


11. سیاست خارجی ترامپ و جمهوری اسلامی ایران

دوره 19، شماره 74، اسفند 1395، صفحه 139-164

محمود یزدان‏‌فام


14. الگوی مردم‌سالاری دینی و امنیت ملی

دوره 17، شماره 64، شهریور 1393، صفحه 35-64

علی کریمی مله


15. صلح مردم‌سالارانه در اندیشه مردم‌سالاری دینی

دوره 17، شماره 64، شهریور 1393، صفحه 151-172

عبداله قنبرلو


18. بازیگران مؤثر بر عراق آینده: منافع و سناریوها

دوره 13، شماره 47، خرداد 1389، صفحه 37-58

محمدعلی قاسمی


21. امنیت انسانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 11، شماره 41، آذر 1387، صفحه 545-571

فرزاد پورسعید