کلیدواژه‌ها = برجام
تعداد مقالات: 12
1. سیاست خارجی و نبود اجماع‌ پایدار داخلی: تحلیل رمزگان عملیاتی برجام

دوره 23، شماره 90، زمستان 1399، صفحه 175-224

حیدرعلی مسعودی؛ مهران شرفی صدرآبادی


2. سیاست خارجی بایدن در قبال جمهوری اسلامی ایران

دوره 23، شماره 90، زمستان 1399، صفحه 225-252

فیروزه رادفر؛ سید جلال دهقانی فیروزآبادی


3. تأثیر برجام بر جایگاه راهبردی ایران در نظام بین ‏الملل

دوره 22، شماره 84، تابستان 1398، صفحه 105-134

رضا خلیلی؛ محمد بابایی؛ کاظم لطفی حاج ‏آباد


7. توافق هسته‏ ای؛ برآوردی متن‏ محور

دوره 19، شماره 72، تابستان 1395، صفحه 7-30

مهدی شاپوری


9. تأثیرات برجام بر تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران

دوره 19، شماره 72، تابستان 1395، صفحه 53-82

مسعود کمالی اردکانی


10. تأملی بر دستاوردهای حقوقی برجام

دوره 19، شماره 72، تابستان 1395، صفحه 83-106

صالح رضائی پیش رباط