تعداد مقالات: 597
127. انتظام فضایی شهرها و برنامه‌ریزی راهبردی استقرار جمعیت در سواحل جنوبی ایران

دوره 20، شماره 78، زمستان 1396، صفحه 39-64

مهدی میرزاده کوهشاهی؛ نسرین اباذری


128. مدل معنایی رفتار انتخاباتی در نظام مردم‌سالاری دینی

دوره 18، شماره 69، پاییز 1394، صفحه 41-62

محمدرضا غلامی؛ جمال عرف


130. سازمان‏های اطلاعاتی و تولید علم بومی

دوره 15، شماره 56، تابستان 1391، صفحه 42-67

سید طه فاضل


131. تأملی نظری در نسبت حکم‌رانی خوب و امنیت ملی

دوره 15، شماره 58، زمستان 1391، صفحه 43-80

علی کریمی مله


132. ورود پهپادهای جاسوسی به قلمرو هوایی ایران از منظر حقوق بین‌الملل

دوره 18، شماره 67، بهار 1394، صفحه 43-68

سید یاسر ضیایی؛ علیرضا محمدی مطلق


133. چشم‎انداز راهبرد آمریکا در برابر جمهوری اسلامی ایران

دوره 19، شماره 71، بهار 1395، صفحه 43-70

فرهاد درویشی سه‏ تلانی؛ زهره همتی


134. بررسی سیاست اصلاحات قلمروهای مدیریت محلی در ایران

دوره 22، شماره 84، تابستان 1398، صفحه 43-70

ناصر برک‏پور؛ سیامک مسعودی


135. تحولات جهان عرب: صورت‌بندی قدرت و هویت در خاورمیانه

دوره 14، شماره 52، تابستان 1390، صفحه 47-78

محمود یزدان‌فام


136. امنیت‌ قضایی‌

دوره 3، شماره 10، زمستان 1379، صفحه 50-64

امیرحسین‌ علینقی‌


137. دگرپذیری سیاسی و منافع ملی: جایگاه رقابت سیاسی در ایران

دوره 2، شماره 4، تابستان 1378، صفحه 53-82

مجتبی عطارزاده


138. فرهنگ و انسجام اجتماعی در ایران : گذشته و حال

دوره 2، شماره 3، بهار 1378، صفحه 57-74

امیرحسین علینقی


142. استقلال‏ نسبی‏ دولت یا جامعه مدنی در ج.ا.ا.

دوره 1، شماره 2، زمستان 1377، صفحه 69-94

امیرمحمد حاجی‏ یوسفی


143. امکان و امتناع انقلاب رنگی در جامعه ایرانی

دوره 11، شماره 39، بهار 1387، صفحه 99-134

فرزاد پورسعید


145. سه نسل ـ سه گفتمان در فرهنگ استراتژیک

دوره 10، شماره 36، تابستان 1386، صفحه 239-259

علی عبدالله‏خانی


147. الگوهای سنجش و مطالعة امنیت انسانی

دوره 9، شماره 32، تابستان 1385، صفحه 259-274

محمدعلی قاسمی


148. اصول و مبانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: جستاری در متون

دوره 11، شماره 40، تابستان 1387، صفحه 277-313

داود غرایاق زندی