نویسنده = سید جلال دهقانی فیروزآبادی
سیاست خارجی بایدن در قبال جمهوری اسلامی ایران

دوره 23، شماره 90، اسفند 1399، صفحه 225-252

فیروزه رادفر؛ سید جلال دهقانی فیروزآبادی


گفتمان هسته‌ای دولت یازدهم

دوره 17، شماره 63، اردیبهشت 1393، صفحه 87-120

سید جلال دهقانی فیروزآبادی؛ مهدی عطائی


نظریه و روش در مطالعات امنیتی‌کردن

دوره 15، شماره 58، اسفند 1391، صفحه 7-42

سید جلال دهقانی فیروزآبادی؛ سید یوسف قرشی


امنیت هستی‌شناختی در سیاست خارجی دوران اصول‌گرایی

دوره 15، شماره 57، آذر 1391، صفحه 149-180

سید جلال دهقانی فیروزآبادی؛ وحید نوری


فناوری‏های قدرت در جنگ نرم

دوره 14، شماره 51، خرداد 1390، صفحه 5-30

سید جلال دهقانی فیروزآبادی